הכנס המדעי השנתי השני

הכנס השני של האגודה הישראלית למשפט פרטי
יערך ביום חמישי, י' בניסן תשע"א, 14 באפריל 2011

בחדר ע"ש סוניה קוסוי (307)
בניין טרובוביץ 
בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, תל-אביב

אנא אשרו את השתתפותכם עד ליום שלישי, 30 במרץ 2011, 
אצל גב' זיוה טרייסטר-לנדר ZivaLan@tauex.tau.ac.il.
 

   
9:00 התכנסות
   
9:15 ברכות 
פרופ' חנוך דגן, דקאן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, יו"ר האגודה הישראלית למשפט פרטי, האוניברסיטה העברית
   
9:30-11:45 דיני חוזים - יו"ר: פרופ' נילי כהן, אוניברסיטת תל-אביב 

כיצד מתפתחים דיני החוזים של ישראל?
פרופ' מני מאוטנר, אוניברסיטת תל-אביב 

הקצאת אשם בדיני החוזים
ד"ר אסנת יעקובי ופרופ' אבי וייס, אוניברסיטת בר-אילן

האם כל ההתחייבויות החוזיות נבראו שוות?
ד"ר יובל פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן, וד"ר דורון טייכמן, האוניברסיטה העברית
   
11:45-12:00 הפסקה
   
12:00-13:30 דיני קניין - יו"ר: פרופ' נינה זלצמן אוניברסיטת תל-אביב

סכסוכי קרקעות בגדה המערבית – בין הפרטי לציבורי
רונית לוין-שנור, האוניברסיטה העברית 

חתרנים בלתי-נלאים: שימושם של יהודי ארץ-ישראל המנדטורית בנאמנות הפרטית
ד"ר אדם חפרי וינוגרדוב, האוניברסיטה העברית
   
13:30-14:30 ארוחת צהרים - דיון בהרכב ההנהלה הבאה של האגודה
   
14:30-16:00 דיני נזיקין - יו"ר: ד"ר בני שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן

על שוויון וזהירות סבירה
ד"ר אביחי דורפמן, אוניברסיטת תל-אביב

חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט – נקודת מבט מוסדית
ד"ר אמל גאברין וד"ר יצחק כהן, הקריה האקדמית אונו
   
16:00-16:15 הפסקה
   
16:15-17:45 שווקים - יו"ר: ד"ר אמנון להבי, המרכז הבינתחומי הרצליה 

אינטרסים חפציים והגנה של כללי קניין
פרופ' אורן בר-גיל, אוניברסיטת ניו יורק 

להגן על החזק מפני החלש: השפעתה המפתיעה של ההגינות בדיני ההגבלים העסקיים
ד"ר עדי אייל, אוניברסיטת בר-אילן
ראו בנוסף הקובץ המצורף
 גרסת הדפסה (וורד)