הקליניקה לרב תרבותיות ולמגוון

הקליניקה הרב-תרבותית היא יוזמה אינטרדיסציפלינרית ייחודית וראשונה מסוגה, בהשתתפות סטודנטים ממגוון רחב של תחומים ובהם משפט, פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הקליניקה מתקיימת בשותפות עם המרכז לחינוך משפטי קליני  והיא תתקיים במתכונת של קליניקה משפטית כך שיהיה לה מרכיב אקדמי ומרכיב מעשי. הקליניקה שמה לה למטרה לחקור את המפגש הטעון והמסקרן בין הקבוצות התרבותיות השונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. ה"ניסוי" הרב-תרבותי בישראל ובעולם יידון במהלך השיעורים העיוניים בקליניקה על קשייו והצלחותיו, ותוך התייחסות פרטנית לקבוצות שונות, בהן גם (אך לא רק) חרדים, ערבים-פלסטינים, יוצאי אתיופיה, מזרחים, דוברי רוסית ולהט"בים.

אופיה הבין-תחומי של הקליניקה נועד לאפשר טיפול הוליסטי בסוגיות בוערות, וזאת במתכונת המדמה ארגון חברתי בעל מחלקה משפטית, ייעוץ תקשורתי, ועוד. נעסוק בפיתוח אסטרטגיות חדשות למאבק באפליה ובהסתה לגזענות, בקידום הגיוון האנושי בתעסוקה בישראל, בעיצוב מרחב ציבורי רב-תרבותי ובהנגשה תרבותית של שירותי רווחה ובריאות. נשאל כיצד ניתן להשתמש במסגרת התיאורטית הרב-תרבותית כמנוע להעצמת קבוצות מיעוט ולקידום הדיאלוג ביניהן, מתוך מבט ביקורתי על מושג הרב-תרבותיות. הפרויקט ינוע, אם כן, בין המשימה של שרטוט גבולותיה של רב-תרבותיות חדשה לאור גישות ביקורתיות, לבין תרגול אקטיביזם בעידן הרב-תרבותי. מתוך כך, הקליניקה מבקשת להציע לסטודנטים אתגר אינטלקטואלי ומעשי, אך גם נקודת פתיחה למסע אישי.

 

לאתר המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון