הנחיות והבהרות

הנחיות והבהרות בנושא לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים (למועמדים ולתלמידים)


          כללי

 1. הנחיות אלה באות לספק מידע והבהרות לגבי לימודי תואר שלישי בפקולטה, משלב הגשת המועמדות ועד לסיום. הן באות להשלים את האמור בתקנונים הרשמיים (תקנון הפקולטה ללימודי דוקטורט והתקנוןהאוניברסיטאי) ולהוסיף מידע, כולל מידע בלתי פורמלי, שלא מופיע בהם. כמובן שבכל מקרה של סתירה, אם תתעורר, התקנונים הרשמיים הם המחייבים.
 2. הפקולטה עושה כל מאמץ לתת יחס אישי לכל תלמיד/ה ולהבטיח חווית לימודים שאינה רק עשירה ופוריה, ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, אלא גם נעימה, ומותאמת במידת האפשר לצרכים שלכם. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הערה, לרכזת לימודי הדוקטורט (גב' יפה אליהו, 5883880 אוyafae@savion.huji.ac.il) או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים (פרופ' מרגית כהן), לפי העניין.
 3. מידע שוטף לתלמידי הדוקטורט בפקולטה (להלן גם – תלמידי מחקר) מופץ באמצעות רשימת התפוצה המיוחדת לכך (law-d). מומלץ להצטרף לרשימה – באמצעות הרכזת – מיד לאחר הקבלה ללימודים (וחובה לעשות זאת עם תחילת הלימודים).

  המסלולים
 4. ישנם שלושה מסלולים ללימודי תואר שלישי בפקולטה:

  המסלול הרגיל מיועד למי שסיים תואר שני במשפטים עם תיזה. תלמידים שמתקבלים במסלול זה נדרשים ללמוד את הקורסים הייחודיים לתלמידי דוקטורט בפקולטה, בהיקף של 10 נ"ז, ולהשלים עוד 2 נ"ז לפי בחירתם, בתיאום עם המנחה (בהתאם לדרישה הכלל-אוניברסיטאית לקורסים בדוקטורט – "לימודי השלמה" בלשון התקנון – בהיקף של 12 נ"ז בסך הכל). בנוסף, עליהם לכתוב, כמובן, את עבודת הדוקטור.

  המסלול הישיר מאפשר לתלמידים מצטיינים במיוחד להתקבל לדוקטורט ישירות לאחר תואר ראשון. במסלול זה, אף שמבחינת הפקולטה הקבלה היא ישירות לדוקטורט, לפי הכללים האוניברסיטאיים הרישום הוא תחילה במעמד של תואר שני. במסלול זה יש ללמוד 24 נ"ז, שכוללים את הקורסים הייחודיים לדוקטורנטים (10 נ"ז) ובנוסף עוד שורה של קורסים מבין קורסי המוסמך (כמפורט בסעיף 4.2 לתקנון הפקולטטי), ויש חובה לשמור על ממוצע גבוה בקורסים (ממוצע 88 ולא פחות מ-80 בכל קורס). תלמידים במסלול זה לא צריכים לכתוב תיזת תואר שני; לצורך קבלתם, הוועדה צריכה להשתכנע, גם בהעדר תיזה, כי הם בעלי יכולת מחקרית גבוהה (על בסיס עבודות שכתבו במסגרת התואר הראשון או במסגרת אחרת), שמאפשרת להם לגשת ישירות לכתיבת עבודת הדוקטור.

  מסלול השלמה למחקר מיועד לתלמידים שהשלימו תואר שני במשפטים אך ללא תיזה. מסלול זה כמוהו כמסלול הרגיל מבחינת דרישת הקורסים, אלא שיש בו דרישה לשמור על ממוצע של 85 ולא פחות מ-80 בכל קורס (יש לציין כי בפועל, מרבית הקורסים הייחודיים לדוקטורנטים הם ללא ציון, אלא על בסיס עובר/נכשל). בנוסף, במסלול זה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה מקבילה לעבודת תיזה למוסמך, שאף תיבדק כמו תיזה למוסמך, ויש לקבל בה ציון 85 לפחות. עם זאת, ניתן לכלול את העבודה לאחר מכן כחלק מעבודת הדוקטור.

  תהליך הגשת המועמדות/קבלה
 5. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא בין המוסדות המובילים בעולם בתחום זה. בהתאם לכך, סטנדרט הקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה הינו גבוה ביותר. הקבלה נעשית על-ידי הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה, על-פי שיקול דעתה. חשוב להבין כי תנאי הסף המפורטים בתקנון (ציון 85 בלימודי התואר השני וציון 85 בתיזה; הצטיינות בין 20% המובילים במחזור בפקולטה שלנו לקבלה למסלול ישיר) הם תנאי סף בלבד. לא כל המועמדים העומדים בתנאי הסף מתקבלים ללימודים, אלא רק מועמדים שהוועדה השתכנעה כי הם בעלי פרופיל של מצוינות ובסיכוי גבוה יכתבו עבודות דוקטור ברמה גבוהה, שתכבד את האוניברסיטה העברית.
   
 6. מועמדים המתעניינים בלימודי דוקטורט בפקולטה צריכים בשלב ראשון לאתר מנחה שמוכן/ה (מעוניין/ת) להנחות אותם ("מדריך", בלשון התקנון). ככלל (למעט מקרים חריגים ביותר) לא יתקבלו מועמדים ללא מנחה שהביע/ה נכונות להנחות. בראש ובראשונה נדרש על כן שיהיה מנחה שעוסק בתחומים שבהם אתם מעוניינים לחקור – או נכונות שלכם להתאים את עצמכם לתחומים של המנחה. מעבר לכך, חברי הסגל עשויים להפעיל "מבחנים" שונים, לפי שיקול דעתם, לצורך ההחלטה אם להסכים להנחות. מקובל לעיין בעבודות קודמות, וכן לבקש מהמועמד/ת להגיש הצעת מחקר ראשונית. אולם אין כללים מחייבים בעניין זה.
 7. ככלל מנחים אמורים להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לגבי חברי סגל בגמלאות, כעקרון הם יכולים להנחות אולם רצוי מאד שיהיה מנחה נוסף מבין חברי הסגל הפעילים (ולעיתים הרשות לתלמידי מחקר, שצריכה לאשר את המנחים, מתעקשת על כך).  
 8. במצב האופטימלי, הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה לא רק בהסכמה פורמלית של חבר/ת סגל להנחות, אלא גם בהמלצה נלהבת שלו/ה לוועדה כי ראוי לקבל את המועמד/ת לתואר השלישי.
 9. גיוס מנחה אין משמעו קבלה אוטומטית. המשוכה הבאה והמשמעותית לא פחות היא קבלה על-ידי הוועדה. יש להגיש את כל החומר לרכזת לימודי הדוקטורט בפקולטה (כמפורט בסעיף 3 לתקנון הפקולטטי). תלמידים במסלול הרגיל צריכים לפי נהלי האוניברסיטה להגיש את המועמדות לרשות לתלמידי מחקר, אולם עדיף להגיש לרכזת, אשר תדאג להעביר העתק גם לרשות.
 10. לצד גליונות הציונים, המלצות ועבודות מחקריות קודמות (תיזה אם יש; מאמרים אם פורסמו; עבודות סמינריוניות אם אין את שני אלה), נדרשת גם הגשה של "מסמך כוונות למחקר". מסמך זה צריך להוות הצעת מחקר ראשונית, שתוכל ללמד (גם אם בתמצית) על יכולת מחקרית, על הכרה של התחום שבו מדובר ועל היכרות (ולו ראשונית) עם הספרות המחקרית הרלבנטית. בתקנון הפקולטטי מצוין כי המסמך צריך להיות בן 1000 מילים, אך לא מדובר במגבלה נוקשה. הכוונה היתה להצביע על כך שמדובר במסמך קצר יחסית, ועם זאת חשוב להבהיר כי יש לו חשיבות רבה בהליך הקבלה, ואם יש צורך בפירוט נוסף כדי להסביר את המחקר המוצע, ניתן להרחיב יותר – חשוב שמסמך הכוונות יכלול פירוט מספיק שיאפשר לנו להעריך את המועמד/ת. יש לגבש את המסמך בתיאום עם המנחה המיועד/ת. הוא יישלח לחוות-דעת של חבר/ת סגל נוסף/ת בטרם הדיון בוועדה. 
 11. ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה – עד למועד שמפורסם בכל שנה – בדרך כלל ביוני לתחילת לימודים בסמסטר א', ובינואר לתחילת לימודים בסמסטר ב'. במקרים חריגים כאשר יש הצדקה לכך הוועדה שוקלת גם קבלה מחוץ למועדים הרגילים.

  עמיתי מחקר ומלגות נוספות
 12. אחת ממטרות הפקולטה היא טיפוח דור העתיד של חוקרי המשפט. בהתאם לכך אנו משקיעים משאבים רבים בסיוע לתלמידי מחקר מצטיינים במיוחד, בעלי פוטנציאל להשתלב באקדמיה. זאת באמצעות המעמד של "עמיתי מחקר". מידי שנה זוכים כשלושה תלמידים להתקבל למעמד של עמיתי מחקר, שמקנה להם מלגת מחיה וכן שטח עבודה משרדי בפקולטה. העמיתים מצידם מתחייבים להשקיע את מלוא זמנם במחקר (ללא עבודה מחוץ לאוניברסיטה), ולהשתלב בקהילה האקדמית בפקולטה (בפרט, בדרך של נוכחות בסמינר המחלקתי ובסדנאות הדוקטורנטים ותרומה להם; וכן השתלבות בפורום המחקר הרלבנטי לתחום שלהם). לפרטים מלאים ראו תקנון עמיתי המחקר.
 13. יכולים להגיש מועמדות הן תלמידי מחקר פעילים והן מי שמגישים מועמדות להתקבל ללימודים. החל משנת תשע"ד, הגשת המועמדות לעמיתי מחקר תעשה כבר בחודש ינואר, לתחילת לימודים/הצטרפות לתוכנית באוקטובר.
 14. קיימות מלגות נוספות הן אוניברסיטאיות והן חוץ-אוניברסיטאיות אשר מידע עליהן מופץ מעת לעת לרשימת התפוצה. במקרים רבים הפקולטה מתבקשת לדרג את המועמדים השונים או להמליץ עליהם. אנו עושים כן על בסיס התייעצות עם המנחים, וכן על בסיס התרשמותנו מהתרומה והמעורבות הכוללים של התלמיד/ה במסגרות הפעילות של תלמידי המחקר בפקולטה. 
   

  שלב א-שלב ב (לרבות: כתיבת העבודה; עבודה מול המנחה והוועדה)

 15. לפי הכללים האוניברסיטאיים, לימודי תואר שלישי מתחילים בשלב א', שבו עובדים על הכנת הצעת המחקר שעל בסיסה תיכתב עבודת הדוקטור. בשלב זה הכוונה היא שתבצעו קריאה רחבה ומעמיקה שתעמיק את ידיעותיכם בתחומים הקשורים לעבודה ותאפשר לכם לגבש את הטיעון המרכזי (ולו באופן טנטטיבי), שעל בסיסו יגובש מבנה העבודה. כלומר, שלב א' מוקדש לפיתוח מסמך הצהרת הכוונות להצעת מחקר מבוססת ומעמיקה יותר. זאת, כמובן, בתיאום שוטף עם המנחה. במקביל השאיפה צריכה להיות לסיים את חובות הקורסים בשלב מוקדם ככל האפשר, אם כי סיום הקורסים אינו תנאי הכרחי למעבר לשלב ב'.
 16. במקביל לגיבוש הצעת המחקר, או לאחר גיבוש טיוטה, המנחה צריך לפעול למינוי ועדה מלווה. הוועדה צריכה לכלול שני חברים, שלפחות אחד מהם אינו מהפקולטה. לאחר שהמנחה והוועדה המלווה אישרו את הצעת המחקר, והרשות לתלמידי מחקר נתנה את אישורה הפורמלי לכך, עובר/ת התלמיד/ה לשלב ב'.
 17. בעבר היו מקרים שכיחים שבהם המעבר לשלב ב' לקח זמן רב, אולם כיום השאיפה היא לאפשר מעבר לשלב ב' במהירות. את הסינון המרכזי אנו עושים בשלב הקבלה ולא בשלב זה, ולכן ההנחה היא שכל מי שהתקבל מסוגל לכתוב עבודת דוקטור ראויה. המטרה היא לוודא, בטרם תחילת הכתיבה עצמה, שגובשה הצעת מחקר מפורטת שקיבלה אישור מסודר הן מהמנחה והן מהוועדה.
 18. ניתן ורצוי לעבור לשלב ב' בתוך מספר חודשים עד שנה, ולפי התקנון האוניברסיטאי העדכני חייבים לעשות זאת בתוך 18 חודשים.
 19. תלמידים במסלול הישיר נדרשים להשלים לפחות את קורסי המוסמך (המפורטים בסעיף 4.2 לתקנון הפקולטטי) בטרם יוכלו להירשם באופן פורמלי כתלמידי מחקר (בשלב א'). עם זאת, אפשר ומומלץ להתחיל לעבוד במקביל לקורסים על הצעת המחקר, דבר שיאפשר מעבר מהיר לשלב ב' בסמוך לאחר הרישום כתלמידי מחקר.
 20. בשלב ב' אתם אמורים להמשיך במחקר ולכתוב את העבודה, לצד השלמת חובות הקורסים (אם טרם השלמתם). לפחות אחת לשנה יש להעביר דו"ח התקדמות עם הפרקים שנכתבו עד לאותו שלב למנחה ולוועדה. אנו סבורים כי ניתן ורצוי לסיים את לימודי הדוקטורט בתוך שלוש שנים בסך הכל (לתלמידים שמקדישים את מירב זמנם לכך). בכל מקרה יש לסיים את הלימודים בתוך שש שנים לכל היותר (ראו סעיף 8.4 לתקנון האוניברסיטאי).
 21. ניתן לכתוב את העבודה בעברית או באנגלית. אם אתם מעוניינים בקריירה אקדמית, כדאי לשקול ברצינות כתיבה באנגלית – התייעצו עם המנחה לגבי היתרונות והחסרונות של הדבר.
 22. קיימת אפשרות לכתוב דוקטורט אסופה (או דוקטורט מאמרים), בהסכמה של המנחה והוועדה המלווה. ככלל, דוקטורט מאמרים יכלול 3-4 מאמרים (כתלות בהיקפם, בכל מקרה לפחות שלושה), שיהיו קשורים מספיק זה לזה כדי ליצור רצף קוהרנטי ולאפשר אינטגרציה למכלול, ויש צורך לצרף להם מבוא וסיכום. להנחיות מפורטות ראו סעיף 9.3 בתקנון האוניברסיטאי.
 23. חברי הסגל מחויבים לאמור באמנת יחסי מנחה – תלמיד מחקר. בכל מקרה של בעיה בעבודה מול המנחה אנא עדכנו את יו"ר הוועדה. ככל שאתם מעדיפים מסיבה כלשהי ניתן לפנות גם ישירות ליו"ר הרשות לתלמידי מחקר.

  קורסי הדוקטורנטים
 24. תוכנית הקורסים הייחודיים נבנתה במיוחד לתלמידי הדוקטורט בפקולטה. היא כוללת שתי סדנאות, שמועברות על-ידי יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, ובהן מוזמנים/מצופים להשתתף לא רק התלמידים הרשומים לקורס, אלא גם שאר הדוקטורנטים, בכל מהלך הלימודים; ובנוסף שלושה קורסים שנועדו לספק כלי עזר שאנו סבורים כי הינם חיוניים לתלמידי מחקר.
 25. הסדנה "קריאת אקדמית – כיתת אמן" מיועדת לחשוף את התלמידים לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. במסגרתה אנו דנים ברעיונות מרכזיים מתחומי משפט מגוונים שעשויים לתרום (ולו בעקיפין) למחקר האישי של התלמידים, ובאותה עת המטרה היא לחדד את כישורי הקריאה הביקורתית של טקסטים אקדמיים. בכל שיעור מתארח/ת מרצה אחר/ת מהסגל הבכיר של הפקולטה, המתבקש/ת לבחור טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו/ה ולהוביל דיון סביב טקסט זה.
 26. בסדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים מוצג בכל מפגש המחקר של אחד/אחת מהדוקטורנטים (בדרך כלל בשלבים מתקדמים) או פוסט-דוקטורנטים בפקולטה. המטרה היא לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות בהצגת מחקרם וכן לקבל משוב על עבודתם; לחשוף את המשתתפים למגוון המחקר הנערך על-ידי חוקרים צעירים בפקולטה ולפתח כישורי קריאה ודיון ביקורתיים; וכן לסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.
 27. הקורס "כתיבה אקדמית באנגלית" נועד לפתח ולחזק כישורי כתיבת מאמרים והצגתם באנגלית – יכולות הכרחיות בעולם האקדמי. הקורסים "מבוא לשיטות מחקר" ו"מבוא לסטטיסטיקה" נועדו לחשוף את תלמידי המחקר לשיטות מחקר אמפירי במדעי החברה (כמותי ואיכותני). ידע בסיסי זה חיוני כדי להבין טוב יותר מחקרים במדעי החברה ומדעים אחרים (בעת עריכת מחקר בינתחומי), לאפשר שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים, ולפתוח אפשרות לעריכת מחקרים אמפיריים-משפטיים בהמשך גם באופן עצמאי – למי שיהיו מעוניינים בכך ויעמיקו את ידיעותיהם בתחום. 
 28. ניתן, בהמלצת המנחה, לפנות ליו"ר הוועדה ולבקש פטור מהקורסים המפורטים בסעיף הקודם, ככל שיש לכם ידע קודם בתחומים אלה, או שעבודתכם מצריכה דווקא התעמקות בשיטות אחרות (לדוגמא: שיטות מחקר של מדעי הרוח/ קורסים בפילוסופיה; לימוד שפה למי שמעמיק במשפט משווה). ככלל, במקרה של פטור יש צורך ללמוד קורסים אחרים במקום, להשלמת הדרישה האוניברסיטאית של 12 נ"ז. עם זאת, במקרים חריגים ניתן על-פי התקנון האוניברסיטאי לקבל פטור מלימודי השלמה או חלקם, בהמלצת המנחה והוועדה המלווה. 
 29. תלמידי מחקר אשר משתתפים בסמינר אינם צריכים לכתוב עבודה סמינריונית. עם זאת עליהם לעמוד בשאר חובות הסמינר (השתתפות פעילה). בקורסים אחרים, לרבות סדנאות, יש צורך לעמוד במלוא החובות של הקורס, כולל בחינות/ניירות תגובה.
 30. תלמידים במסלול הישיר אשר בתחילת לימודיהם נדרשים ללמוד קורסי מוסמך (לרבות סמינר בתחום ההתמחות) מחויבים לעמוד בכל הדרישות גם בסמינר, כולל כתיבת עבודה סמינריונית.

  פעילויות אקדמיות נוספות בתקופת הלימודים
 31. הסמינר המחלקתי שמתקיים בימי רביעי בצהריים הוא מוקד חשוב של פעילות אקדמית בפקולטה. במסגרתו מציגים חברי הסגל ואורחים את עבודתם העכשווית, ומתקיים דיון. תלמידי המחקר מוזמנים ומצופים להשתתף באופן אקטיבי. פרטים על ההרצאות, לרבות עותקים של המאמרים שיוצגו בכל שבוע, ניתן למצוא באתר הסמינר
 32. הפעילות המחקרית בפקולטה בתחומים השונים מרוכזת בפורומים. מומלץ בחום ליצור קשר עם ראשי/מרכזי הפורום בתחומים המעניינים אתכם, ולהצטרף לפעילויות של הפורום (סדנה מחקרית, הרצאות, כנסים).
 33. לפקולטה מגיעים מידי שנה עשרות אורחים מחו"ל – לכנסים, להעברת קורסים מרוכזים ולשהות מחקרית. כדאי להיות מעודכנים ולנצל זאת כדי להיפגש עם חוקרים בתחומים הרלבנטיים אליכם. המידע מפורסם באתר הפקולטה: בעמוד על מרצים אורחים וכן בלוח האירועים (לגבי כנסים). בנוסף כדאי להתעדכן מול המנחה שלכם וכן ראש הפורום הרלבנטי מבעוד מועד על אירועים ואורחים בתחום. 
 34. האוניברסיטה מעודדת יצירת קבוצות לימוד של דוקטורנטים מחוגים שונים החוקרים נושאים קרובים. זאת במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא". מסגרת זו מאפשרת מפגשים מעת לעת עם דוקטורנטים מדיסיפלינות אחרות באופן שיכול להעשיר את חווית הלימוד ולתרום למחקר. האוניברסיטה גם מעניקה מלגה צנועה ליוזמי/מרכזי כל קבוצה.
 35. הצגת מאמר (שמבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט) בכנסים היא התנסות רצויה ומומלצת. היא מאפשרת לכם להציג את עבודתכם בפני הקהילה הרלבנטית, לקבל משוב וליצור קשרים אקדמיים מועילים. כמובן שלא כדאי להפריז בכך, כי זה גוזל זמן רב. הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מימון לדוקטורנטים לנסיעה לכנס בחו"ל (לא יותר מפעם אחת במהלך התואר) – יש לפנות ישירות אליהם לפרטים ולהגשת בקשה. במקרים מיוחדים מעניקה גם הפקולטה סיוע נוסף – בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה.
 36. ניתן ואף מומלץ לשלב תקופת שהות במוסד מחקרי בחו"ל תוך כדי לימודי הדוקטורט. עליכם לפנות ישירות למוסד המארח כדי לנסות לארגן שהות כזו, ולדאוג באופן עצמאי למימון. יש לתאם זאת עם המנחה ולעדכן את יו"ר הוועדה. במקרה של עמיתי מחקר, ככלל הציפייה היא לשהות בפקולטה בכל תקופת המחקר, אולם במקרים מיוחדים עשויה הפקולטה לאשר שהות בחו"ל ואף סיוע במימון לכך – בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה. 
   

  סיום – והשלב הבא...

 37. באתר הרשות לתלמידי מחקר ישנן הנחיות מפורטות לגבי אופן הכנת העבודה להגשה מבחינה טכנית. את העבודה יש להגיש לרשות לתלמידי מחקר לאחר קבלת אישור המנחה לכך, ולאחר שהוגש לרשות גם דו"ח של הוועדה המלווה על התקדמות התלמיד/ה.
 38. הרשות מתייעצת עם המנחה לגבי שופטים אפשריים, וממנה שלושה שופטים: המנחה עצמו ועוד שניים, שאחד מהם יכול להיות מבין חברי הוועדה המלווה (כלומר, שופט "חיצוני" אחד). העדיפות היא למנות שופטים מחוץ לאוניברסיטה. כל אחד מהשופטים צריך למסור לרשות דו"ח (נפרד ועצמאי) בתוך חודשיים (או שלושה בתקופת פגרת הקיץ). לאחר מכן מועבר החומר למליאת הרשות לתלמידי מחקר, שמחליטה אם לדרוש תיקונים לפני אישור הדוקטורט.
 39. קיימת התארגנות עצמאית של תלמידי המחקר בפקולטה לקיום מפגשים לא-פורמליים בנושאים שונים, במסגרת פורום תלמידי המחקר. בין השאר מארגן הפורום מפגשים בנושאים פרופסיונליים שנוגעים לעבודה האקדמית: כיצד והיכן לפרסם, הגשת מועמדות לפוסט-דוקטורט, הגשת מועמדות למשרות אקדמיות וכולי. במידת הצורך ידאג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים למפגשים נוספים/משלימים כדי לוודא שהמידע בנוגע לנושאים אלה נגיש למעוניינים בכך.