הסדנה למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט

הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המפגשים יתקיימו 9 פעמים במהלך הסמסטר. בכל מפגש תידון טיוטה של מאמר העוסק בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יוצג המאמר על-ידי מחברו, ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי משתתפי הסדנה.

 

לאתר המרכז למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט (Icore)

לרשימת המפגשים לשנת תש"ף של הסדנא במשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט