השתלמויות דוקטורנטים בחו"ל

אפשרויות נסיעת תלמידי מחקר להשתלמויות של עד שנה בחו"ל


קיימות שתי אפשרויות מרכזיות לשהות של תקופת מחקר בחו"ל:
 
1.

תוכניות חוקר אורח
תוכניות אלה קיימות באוניברסיטאות כגון הארוורד , ייל , קולומביה , NYU , ג'ורג'טאון , סטנפורד ,אוקספורד . הן מתאימות לדוקטורנטים המצויים בשלב ב' אשר יכולים להציג תוכנית עבודה מסודרת ועצמאית על המחקר שלהם. תוכניות אלה כרוכות בשכר לימוד הנע בין כ-2,000$ ל-10,000$ בשנה, וכן בעמידה בהליך קבלה פורמאלי הכולל הגשת מועמדות בדומה לקבלה לתוכניות אקדמיות אחרות (לימודי llm וכדומה). משכן של תוכניות אלה הוא בדרך כלל בין סמסטר אחד לשנת לימודים אקדמית, במסגרתה מצופה המועמד לשהות באוניברסיטה המארחת. במקרים רבים הליך הקבלה מותנה במציאת מנחה אשר ייתן את חסותו לביקור. לעיתים יקיים מנחה זה קשר עבודה רציף עם המועמד, קשר אשר יסייע לקידום העבודה והרחבת אופקיה.

בעת בחירת התוכנית מומלץ לברר את מבנה התוכנית באוניברסיטה המארחת ולוודא נושאים שונים המסייעים לבניית סביבת עבודה נעימה ומועילה, כגון האם ישנו פורום של חוקרים אורחים, האם חוקרים אורחים זכאים להשתתף בפורום הדוקטורנטים ובפורומים סטודנטיאליים אחרים, האם הם זכאים להשתתף בקורסים וכדומה.

 

2. זכויות ספריה ( Library privilages)
תוכניות אלה קיימות גם הן במגוון של אוניברסיטאות (ראו למשל: הארוורד , ייל , קולומביה ). הן כרוכות בדרך כלל בתשלום סמלי, ובמילוי טופס מנהלי בלבד, ומאפשרות למועמד לקבוע את מועדי השהות שלו ומשכה באופן עצמאי. תוכניות אלה מעניקות גישה לשירותי הספרייה של האוניברסיטה המארחת, אולם אינן מעניקות מעמד רשמי במסגרתה, ולכן אינן כוללת הנחייה או השתתפות בפורומים שונים. תוכניות אלה מתאימות במיוחד למי שבאמת זקוקים לשירותיה של ספריה מסוימת, מעוניינים בגישה למוסד אקדמי בעת שהות המתוכננת ממילא באותו מקום, או אלה המעוניינים ומסוגלים להיחשף בעצמם לאוניברסיטה המארחת.

אפשרות אחרת העומדת בפני חוקרים המבקשים לבלות זמן קצר יותר בחו"ל היא השתתפות בקורסים ממוקדים או summer schools. תוכניות אלה מתחלקות לפי תחומי עניין ומשכן משתנה (נע בין ימים ספורים עד כחודש). חלק מהתוכניות הן חד פעמיות, ואחרות קבועות, ובחלק מהן ישנה אפשרות לקבל סיוע במימון מהתוכנית עצמה. עם זאת, החשיפה במסגרת תוכניות אלה לאוניברסיטה המארחת מצומצמת יחסית, והאפשרות לקשור קשרים מועטה. לכן, תוכניות אלה מומלצות רק למעוניינים בקורסים עצמם. המידע אודות תוכניות כאלה מתפרסם מעת לעת באתר הפקולטה ובאתרים מקצועיים שונים.

תוכניות חילופי סטודנטים אינן רלוונטיות בשלב זה לתלמידים לתואר דוקטור.

 

 

אפשרויות מימון
ברוב התוכניות האוניברסיטה הזרה אינה מציעה מימון משלה לחוקרים, ואף אינה מוכנה לוותר על עלות התוכנית. חריג לכך היא NYU אשר מציעה מלגה נדיבה יחסית, אולם בשנים האחרונות צמצמה מאוד את מספר המלגות עקב המשבר הכלכלי. לכן, על החוקר המעוניין לצאת לחו"ל להתכונן לשאת בהוצאות התוכנית, צרכי לימוד, ושהות ממושכת בחו"ל. מומלץ לחוקרים לבחון אפשרויות לקבלת מימון לנסיעתם, כולל מהמקורות הבאים: 
 

1. ככלל, ומתוך הכרה בחשיבותן של השתלמויות בחו"ל, הפקולטה תהיה מוכנה לבחון בחיוב את האפשרות לאפשר לעמיתי מחקר לשהות במשך סמסטר אחד, ובמקרים יוצאי דופן, שני סמסטרים במוסד אקדמי בחו"ל, מבלי שהדבר יפגע במעמדו כעמית מחקר, כולל במלגת המחיה שלו. עם זאת, הדבר כרוך בהסדרת הנושא מראש מול הועדה ללימודים מתקדמים וקבלת אישור מראש לנסיעה.
2. הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מלגות השתלמות לדוקטורנטים לצורך נסיעות עבודה. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר בשלב ב'. סכומי המלגות קבועים ואינם גבוהים, אולם לפי רוב יש בהן כדי לממן עלויות טיסה.
3. גופים שונים מציעים מלגות לשהות בחו"ל לפי תחומים. למשל: מרכז הלברט והאגודה הישראלית ללימודים קנדיים מממנים נסיעות לימודים למחקרים בנושא קנדה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתפרסמים בנושא מעת לעת.
4. קיימות מלגות כלליות כגון יד מלגת פולברייט , וכן מלגות נוספות שמחלקת האוניברסיטה בין המועמדים למלגת קרן רוטשילד (יד הנדיב). לפרטים נוספים ראו ב אתר המזכירות האקדמית .
5. תמיד מומלץ לפנות ל גב' יפה אליהו-לוי , רכזת דוקטורנטים ופרסים בפקולטה, וליידע אותה בדבר הנסיעה, משום שלעיתים ניתן לקבל סיוע נוסף ממקורות פנימיים משתנים.
   
   

** לתשומת לבכם, לאחרונה התפרסם קול קורא של האיחוד האירופי בנושא מלגות השתלמות באירופה לתקופות של עד 10 חודשים והרלוונטיות לדוקטורנטים. לפרטים נוספים ראו כאן