סדנת הדוקטורנטיות/ים וסדנת האומן

 

סדנת הדוקטורנטיות/ים מיועדת לאפשר לחוקרות/ים בשלבים הראשוניים של הקריירה האקדמית להציג את עבודתן/ם בפני חוקרות/ים אחרות/ים ולסייע בקידומה של קהילת חוקרות/ים צעירות/ים בפקולטה.

 

סדנת האומן מיועדת לדיון בטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי שאותו ת/ינהל מרצה מהסגל הבכיר של הפקולטה שמתמחה בנושא.

המפגשים ייערכו בימי רביעי בין השעות 11:30–13:00 בחדר 119 בפקולטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' ראם שגב.


לוח מפגשי הסדנה לשנת תשע"ח

תאריך

משתתפים

נושא

סמסטר א

25.10.17

ראם שגב
לובה גורנשטיין
מרים שץ-שרון

מבוא
הדרכה על תוכנות חדשות לניהול ביבליוגרפיה
הדרכה של שינויים בקטלוג הספרייה

8.11.17

יעל קריב
מגיב: אלון הראל

The Privatization of Regulation in Israel 

15.11.17

 דנה גור
מגיב: ראם שגב

If Morality says it's OK, Law should say so too

22.11.17

נמרוד קובנר
מגיב: אורי הרשטיין

Pure Risks

29.11.17

דוד אנוך

דיון במאמר: David Lewis: The Punishment That Leaves Something to Chance.

5.12.17

Robert Post

עתיד המחקר המשפטי והשכלה המשפטית – תוך התייחסות גם לתכנית הדוקטורט החדשה בייל

13.12.17

ורה שיכלמן
מגיב: גיא הרפז

Diversity in International Institutions

20.12.17

גיא דוידוב

Labour and the Law

27.12.17

סיליה פסברג

The Study of Cases

3.1.18

מיכל לביא
מגיב: גיא פסח

Shaming
17.1.18

אלון הראל

What Is the Point of Equality?

24.1.18 מיכל שור עפרי

Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market

סמסטר ב

21.3.18

יצחק קוגלר

On the Possibility of a Criminal Law Defence for Conscientious Objection 

11.4.18

עומר פלד

מגיבה: עדי ליבוביץ

 

Tort Liability, Court Errors And Judgment In Hindsight

 

25.4.18

עדי ליבסקר

מגיבה: רננה קידר

 

 

2.5.18

*המפגש יתקיים בשעה

 11:15-12:45

נטע ברק קורן

How Behavioral Economics Trims Its Sails And Why

9.5.18

טליה שטיינר

מגיב: יואב דותן

 

מידתיות בישראל הלכה למעשה: בחינה אמפירית של הפעלת הדוקטרינה בפסיקת בית המשפט העליון

 

16.5.18

תמר מגידו

מגיב: יובל שני 

Beyond Fragmentation: On International Law’s Integrationist Forces

23.5.18

איל זמיר

Mistake, Disclosure, Information, and the Law of Contracts

30.5.18

מרגית כהן

Comparative Law

6.6.18

עפר מלכאי

אחריות קולטקיבית

13.6.18

מלכה גרינברג

מגיבה: נדירה שלהוב קבורקיאן

The Right to the City: Experiences of Palestinian women in Jerusalem

20.6.18

לימור יהודה

מגיב: ראם שגב

Collective Equality: A Normative Yardstick for the Transformation of Ethnonational Conflicts

27.6.18

תמי קצביאן

מגיב: טל גולן

It’s the End of the Working-Time as we Know it