תואר דוקטור במשפטים

לימודים לתואר דוקטור במשפטים  (Ph.D)

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים בתחום המשפט שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות בעולם המשפט. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות חשובות בתחום המשפט. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר בפקולטה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

הגשת מועמדות לתואר דוקטור במשפטים

יש להגיש מועמדות עד ליום 1 בינואר 2018 בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון וכן בהתאם להנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה.

 

לפרטים נוספים

פרופ' מרגית כהן, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.

גב' יפה אליהו, רכזת לימודי הדוקטורט,  yafae@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883880.

אתר הרשות לתלמידי מחקר:    http://www.research-students.huji.ac.il/

 

מידע נוסף: