תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים

תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים  הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, הוותיקה והמובילה מבין הפקולטות למשפטים בישראל, מציעה תכנית מנהלים חדשנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים.מאפייני התכנית:

 

  • התכנית מיועדת לעורכי-דין ומשפטנים בכירים;

  • כל המורים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה;

  • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי שלישי אחר-הצהרים ובימי שישי לפני הצהרים;

  • כל הקורסים ייחודיים, ופתוחים אך ורק לתלמידים המשתתפים בתכנית;

  • ניתן להשלים את הלימודים בתוך שלושה סמסטרים; ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר;

  • הכשרה במכלול תחומי המשפט;

  • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים יוצאת-דופן.עיקרי תכנית הלימודים:

 

להשלמת התואר, יש ללמוד 10 קורסים וסמינרים בהיקף כולל של 34 נ"ז, לפי הפירוט הבא: השלמה בהצלחה של 10 קורסים, כל-אחד בהיקף של 3 נ"ז, מתוך הקורסים שיוצעו במסגרת התכנית. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.הוראות לגבי הקורסים: קיימת חובת השתתפות בלפחות 10 מבין 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב. הוראות לגבי הסמינרים: כל תלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות בשני תחומי משפט שבהם למד קורסים במסגרת התכנית, בהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים של עבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. בנוסף, כל תלמיד יציג את עבודתו, במפגש מיוחד שבו יציגו התלמידים הכותבים עבודה בתחום המשפט מסוים.


לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.)".


לשם המשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים יידרשו השלמות, ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה.

תכנית הלימודים לשנת תשע"ו

 


סמסטר א':
שעות מרצים
יום שלישי: 16:15 עד 18:30 ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב
נאמנויות למוסמך 
 
  19:00 עד 21:30 ד"ר יהונתן גבעתי
דיני מסים למוסמך
יום שישי: 8:15 עד 10:45 פרופ' איל זמיר 
דיני חוזים למוסמך
  11:00 עד 13:30 ד"ר פלדור
לדיני הגבלים עסקיים למוסמך
     
סמסטר ב':    
יום שלישי: 16:15 עד 18:45 פרופ' אסף חמדני 
דיני תאגידים למוסמך
  19:00 עד 21:30 פרופ' גיא הרפז 
משפט בינלאומי פומבי למוסמך
יום שישי: 8:15 עד 10:45 פרופ' אהוד גוטל
דיני נזיקין למוסמך
  11:00 עד 13:30 ד"ר קרן וינשל
דיני משפט וחברה למוסמך

 

 

 


הפרטים המלאים של התכנית מובאים בתקנון התכנית.


מספר המקומות מוגבל

 

 

שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו- 20,000 ש"ח בשנה ב').לפרטים נוספים ולהרשמה בבקשה פנו אל רכזת התכנית, גב' יפה אליהו, בטלפון: 5883880; או בדוא"ל:yafae@savion.huji.ac.ilפייסבוק בקרו אותנו גם בפייסבוק