תלמידי דוקטור תשע"ו

תלמידי דוקטורט שנת תשע"ה

 
   

ראויה אבורביעה

נושא עבודה: פוליגמה בישראל: בין משפט, תרבות ויחסי רוב מיעוט.

מנחים: פרופ' קרייני מיכאיל.

 

rawia.aburabia@gmail.com

 

קרן אבלין-הרץ

נושא עבודה: ביצוע עבירה בהשפעתה של סמכות רוחנית.

מנחים: פרופ' גור-אריה מרים.

 

 keren.hertz@mail.huji.ac.il

 

 

שחר אברהם גילר

נושא עבודה: סמכות שיפוט מכוח הסכמי שיפוט - לקראת מודל עיוני חדש.

מנחים: פרופ' פסברג סיליה.

 shahar.avrahamgil@mail.huji.ac.il

 

 

ברטה איסן

נושא עבודה: כלל הפרשנות המצמצמת במשפט הפלילי.

מנחים: ד"ר קוגלר יצחק.

 

 

סמאח אלחטיב-איוב

נושא עבודה:אורגן יציג" כמנגנון יישום של הכלים הבינלאומיים והמדינתיים לשימור זהותו של מיעוט לאום יליד במדינת לאום דמוקרטית.

מנחים: ד"ר ברודני יצחק, פרופ' הראל אלון.

 samah.elkatib@mail.huji.ac.il

עמרי אלתר

נושא עבודה: חזרתם של התנאים הפורמאלים לזכויות יוצרים.

מנחים: ד"ר גיא פסח

 alter84@gmail.com

כפיר אמון

נושא עבודה: ממשל תאגידי של קופות החולים בישראל.

מנחים: פרופ' חמדני אסף, פרופ' אבי ישראלי.

 kfir.amon@mail.huji.ac.il

 

שלומית אפרתי-בקרמן

נושא עבודה: קודיפיקציה משלימה לסדרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה.

מנחה: ברכיהו ליפשיץ.

 

 

 

 

לאון אנידג'ר

נושא עבודה: הדין והתיאוריה של אכיפת חוזה בישראל.

מנחה:פרופ' איל זמיר.

 

 

אתי אפללו

נושא עבודה: הסדרת מערכת ניהול החסכונות הפנסיוניים בישראל – אחריות המדינה, ניגודי עניינים, ושמירה על חסכונות הציבור.

מנחה: פרופ' אסף חמדני.

 

 

 

סאמי ארשיד

נושא עבודה: המשפט כערובה לרווחה כלכלית בעידן זכויות המיעוטים במשפט הבינלאומי.

מנחים: ד"ר ברודי תומר.

 sami.ershied@mail.huji.ac.il

שגיא אשכנזי

נושא עבודה: כיצד לשבור את שלשלאות השופט.

מנחים: פרופ' בן-מנחם חנינה, פרופ' רינת קיטאי - סנג'רו.

 sagi.ashkenazy@mail.huji.ac.il

רעות בגס-שמר

נושא עבודה: דיני עבודה בממשל תאגידי - הגדרת האחריות התאגידית בעבודה והתאמת מערכת המשפט למשטר של רגולציה וולונטרית ביחסי עבודה.

מנחים: פרופ' דוידוב גיא.

 r.begas@mail.huji.ac.il

 

 

אביטל בירגר

נושא עבודה: מעמד עובדים בהליכי הפרטה של חברות ממשלתיות בישראל המתבצעים בדרך של מכירת מניות המדינה בהן.

מנחה: פרופ' רדאי פרנסס.

 avital.birger@mail.huji.ac.il

 

עמרי בן צבי

נושא עבודה: היחס שבין הפילוסופיה של פרידריך ניטשה לבין תורת ההנמקה המשפטית (Legal Reasoning).

מנחה: פרופ' חנינה בן-מנחם.

 

omri.benzvi@gmail.com

דוד ברהום

נושא העבודה: ייצוג נאשם בידיעה שהוא אשם.

מנחים: פרופ' אלון הראל.

 db-law@zahav.net.il

 

 

אמין ג'ראיסה

נושא: האפקטיביות של ביה״ד הפלילי הבינלאומי (ICC): דיון אמפירי לסיטואציות שהועברו לביה״ד.

מנחה: פרופ' שני יובל.

 amin.geraisy@mail.huji.ac.il

דנה גור

נושא עבודה: החלת ההבחנה בין הגנות :מצדיקות" ו"פוטרות" בזירת המשפט הבינלאומי הפלילי.

מנחה: פרופ' אנוך דוד.

dana.gur@mail.huji.ac.il

 

 

בן-ציון גרינברגר

נושא עבודה: מצוה לקיים דברי המת במשפט העברי.

מנחים: פרופ' ליפשיץ ברכיהו, ד"ר אטינגר שמשון.

 bentzion.greenberger@mail.huji.ac.il

 

 

שימרית גרמה-רייכברד

נושא עבודה: רגולציה יעילה- שילוב גופים חוץ ממשלתיים וכלים מקומיים ובינ"ל בהליך הרגולציה.

מנחים: פרופ' יואב דותן.

shimritgrama@gmail.com

ורדית דמרי מדר

נושא עבודה: ניתוח נרטיבי של עוני בהחלטות רשמי ההוצאה לפועל.

מנחה: פרופ' מימי אייזנשטאט.

 

יהודית דסטון-דורי

נושא עבודה: משפט דמיאניוק במדינת ישראל, 1986 - 1993 בראי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י - 1950.

מנחים: ד"ר חפרי-וינוגרדוב אדם, פרופ' וייס יפעת.

 Yehudit.Dori@mail.huji.ac.il

 

 

משה דרורי

נושא עבודה: מערכת בתי הדין הרבניים במדינת ישראל.

מנחים: פרופ' ליפשיץ ברכיהו, פרופ' שוחטמן אליאב.

 drori.moshe@mail.huji.ac.il

שירילי ויסמן

נושא עבודה: תלמוד תורה לנשים.

מנחה: פרופ' בן-מנחם חנינה.

 shirili.weisman@mail.huji.ac.il

 

 

יעל וקסמן

מנחים: ד"ר אדם חפרי.

 yael.waksman@mail.huji.ac.il

 

 

אלעד זילברשטיין

נושא עבודה: שיטת המשפט האזרחית טריטוריאלית בבתי הדין הרבניים.

מנחים: פרופ' ליפשיץ ברכיהו.

 elad.zilbershtain@mail.huji.ac.il

יוסף זלמנוביץ'

נושא עבודה: קביעת רגע המוות -בחינת ההשפעה של התמורות המדעיות והחברתיות על המשפט העברי.

מנחים: פרופ' ליפשיץ ברכיהו, ד"ר סינקליר דניאל.

yosef.zelmanovich@mail.huji.ac.il

 

 

עדי (הודיה) חן

מנחים: פרופ' שילה שמואל.

 adi.chen@mail.huji.ac.il

גדי חנניה

נושא עבודה: נדידה אנכית של נורמות המשפט המדינתי אל המשפט הפלילי הבינלאומי: מנגנוני הנדידה והמשתנים המשפיעים על הליכי הנדידה.

מנחים: פרופ' הירש משה, פרופ' שני יובל.

 gadi.hanania@mail.huji.ac.il

לימור יהודה

נושא עבודה: שוויון קבוצתי ביישוב סכסוכים אתנו-לאומיים וביישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מנחים:פרופ' ברק מדינה, ופרופ' יובל שני

 

limor.yehuda7@gmail.com

ניר ימין

נושא עבודה: רגולציה בינלאומית על סובסידיות - גישה תחרותית.

מנחים: ד"ר ברודי תומר.

 nir.yamin@mail.huji.ac.il

 

 

שאול כהן

נושא עבודה: היסוד של הפזיזות במשפט הפלילי, כצורת היסוד המינימאלית לגיבושה של "מחשבה פלילית".

מנחים: פרופ' הראל אלון, ד"ר שגב ראם.

 shaul.cohen3@mail.huji.ac.il

גל לברטוב

נושא עבודה: מרכז הכובד בעבירות חוצות גבולות.

מנחים: פרופ' קרמניצר מרדכי, פרופ' שני יובל.

 gal.levertov@mail.huji.ac.il

שי לוי

נושא עבודה: על עליונות שיפוטית ומידתיות.

מנחה: פרופ' מדינה ברק.

 shay.levi@mail.huji.ac.il

 

לירון א' ליבמן

נושא עבודה: טרם נקבע.

מנחה: פרופ' יובל שני.

 liron.libman@gmail.com

טל מימרן

נושא עבודה: תופעת המדינה האסלאמית והשפעתה על הסדר הווסטפליאני במשפט הבינלאומי.

מנחה: פרופ' יובל שני.

 talmimran@gmail.com

 

נדיב מרדכי

נושא עבודה: טרם נקבע.

מנחה: פרופ' יואב דותן.

 m.nadiv@gmail.com

 

 

טלי מרקוס

נושא עבודה: הזכות להיות הורה.

מנחה: פרופ' מדינה ברק.

 tali.marcus@mail.huji.ac.il

 

עידן נתיב 

inativ4@gmail.com

בעז סגל

נושא עבודה: רשלנות רגולטורית.

מנחים: ד"ר גדרון תמר, פרופ' מדינה ברק.

 boaz.segal41@gmail.com

 

אסף פוזנר

נושא עבודה: ילד רצוי וילד לא רצוי בדיני נזיקין (בלשון אחרת הולדה בעוולה והיריון בעוולה).

מנחים: פרופ' ישראל גלעד.

aposner@cwklaw.co.il

רונן פוליאק

נושא עבודה: המימד הרכושי של זכויות חוקתיות.

מנחים: פרופ' מדינה ברק.

 ronen.polliack@mail.huji.ac.il

אפי צמח

נושא עבודה:תורת החוזה המודרני ותורת החוזה הקדום (מן הסעד אל הזכות) - ניתוח השוואתי: מתווה של בסיס תיאורטי ושל נרטיב היסטורי-רעיוני של החוזה.

מנחים: פרופ' ליפשיץ ברכיהו, פרופ' שלו גבריאלה.

 efi.zemach@mail.huji.ac.il

 

ישראל קליין

נושא עבודה: המעמד הנורמטיבי של החשבונאות.

מנחים: פרופ' גליקסברג דוד.

israelk@isa.gov.il

תמר קצביאן

נושא עבודה: שדה העבודה וזכויות עובדים/ות בעידן הוירטואלי

מנחה:פרופ' גיא דוידוב

 

tammyk4@gmail.com

 

יעל קריב-טייטלבאום

נושא עבודה: הפרטת הרגולציה.

מנחים: פרופ' יואב דותן.

yaelykariv@gmail.com

סימה קרמר

נושא עבודה: חובות עובדים במקום העבודה.

מנחים: פרופ' הראל אלון, פרופ' פלדמן יובל.

 sima.kramer@mail.huji.ac.il

נטלי רוזן

נושא עבודה: סמכות שיפוטית אוניברסלית.

מנחים: פרופ' קרמניצר מרדכי, פרופ' שני יובל.

 natalie.rosen@mail.huji.ac.il

גד רונן

נושא עבודה: חזקת התקינות המנהלית.

מנחה: פרופ' יואב דותן.

 gad.ronen@mail.huji.ac.il

 

שירן רייכנברג

נושא עבודה: מימוש זכויות ילדים בבית משפט לנוער- ייצוג כמקרה מבחן.

מנחים: ד"ר קרייני מיכאיל, פרופ' פרימן מייקל.

  shiran.reichenberg@mail.huji.ac.il

 

טליה שטיינר

נושא: הבניית ההמידתיות החוקתית כמכווינה התנהגות של מתווי מדיניות.

מנחה: פרופ' מרדכי קרמניצר.

 

 

אלעד שילד

נושא עבודה: אחריותם המשפטית של גורמי ביניים כלפי צרכנים: סוכנויות נסיעות כמקרה בוחן.

מנחים: פרופ' זמיר איל, ד"ר בן-אוליאל אורי.

 elad.schild@mail.huji.ac.il

גיל שפטל

נושא עבודה: האחריות הקפידה במשפט הפלילי.

מנחים: ד"ר קוגלר יצחק.

 gil.sheftel@mail.huji.ac.il

 

 

אליעד שרגא

נושא עבודה: חושפי שחיתויות בשירות הציבורי ובגופים דו-מהותיים - חובות, תמריצים והגנות.

מנחים: פרופ' מדינה ברק.

 eliad@shraga-law.co.il

יהלי שרשבסקי

נושא עבודה: במתח שבין אפולוגטיקה, אוטופיה ומציאות במשפט ההומניטארי.

מנחים: פרופ' שני יובל.

 yahli.shereshevsky@mail.huji.ac.il

סיון תמיר

נושא עבודה: השבחה גנטית של בני-אדם לאחר לידתם.

מנחים: פרופ' הד דוד, פרופ' הראל אלון.

 sivan.tamir@mail.huji.ac.il