מדריך להתמחות משפטית במוסדות בינלאומיים

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבות הפרקטיקה כשדה מחקר וכנושא לרפלקציה וכן ההבנה שלאקדמיה ישנה תרומה חשובה לבחינת יחסי הגומלין שבין הפרקטיקה לתיאוריה. בתוך כך, הרחבנו את מערך הקליניקות בפקולטה וכללנו בתכנית הלימודים מספר גדול של סדנאות מעשיות. כמו כן, ככל שאנו רואים את בוגרינו משתלבים בשוק עבודה גלובלי – בין אם מחוץ לישראל ובין אם בישראל המצויה בממשק עם העולם החיצוני – הרי שנחוץ מערך הכשרה התומך בהקניית השכלה משפטית עיונית בעלת אוריינטציה בינלאומית ומעודד חשיפה של התלמידים לפרספקטיבות שונות על המשפט ולכלים מעשיים שיאפשרו להם לתפקד בסביבה כזו. כדי לאפשר מערך הכשרה כזה, הגדלנו בשנים האחרונות את מספר המרצים מחו"ל המבקרים בפקולטה, הרחבנו את תכניות חילופי הסטודנטים ואנו ממשיכים לקיים תחרויות משפטים מבוימים.

 

הרצון שלנו להקנות לתלמידינו כלים שיאפשרו להם להתמודד על משרות משפטיות מובילות בארץ ובעולם, מצריך זיהוי והנגשה של מסגרות שתוכלנה להכשיר אותם לתפקד היטב בסביבה משפטית בעלת אוריינטציה בינלאומית. ואכן, אנו משקיעים מאמצים לסייע לתלמידים ולבוגרים שלנו להתמחות בבתי דין בינלאומיים ובארגונים בינלאומיים. התמחויות אלה תורמות רבות להתפתחות המקצועית של המתמחה, למעבר ידע ומיומנות   (knowhow)  בין מסגרות משפטיות הפועלות בחו"ל לבין הסביבה המשפטית המקומית ולבניית המוניטין של הפקולטה כמוסד המעמיד קאדר של בוגרים העומדים בסטנדרטים בינלאומיים הגבוהים ביותר.

 

הייתה לי הזכות לעמוד בראש מרכז מינרבה לזכויות אדם כאשר ייסדנו, בעקבות הצעתה של עו"ד סיגל הורוביץ, תכנית התמחות בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה ברוואנדה. עד אז לא היו כלל מתמחים ישראלים בגוף זה. התלמידים הרבים שנסעו לארושה במסגרת התכנית לא רק רכשו ידע, הבנה וניסיון ייחודי בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי, אלא גם הטביעו חותם על בית הדין עצמו ושירתו את תדמיתה של הפקולטה באופן יוצא מן הכלל. כראש מינרבה, ומאוחר יותר כדיקן הפקולטה, ניסיתי לסייע גם לתלמידים ובוגרים אחרים אשר ביקשו להתמחות בבתי דין ובארגונים בינלאומיים אחרים. לצערי, עד כה טרם הצלחנו לגייס כמות מספיקה של משאבים אשר תאפשר מתן סיוע כספי מתאים לכל תלמיד או בוגר של הפקולטה המבקש להתמחות בבית דין או בארגון בינלאומי ומתקשה לממן זאת בעצמו. אני מקווה ומאמין כי בעתיד נוכל לספק תמיכה משמעותית יותר לכמות גדולה יותר של תלמידים ובוגרים.

 

אני מבקש לברך את עורכי החוברת הנוכחית על עבודתם המצוינת בהכנתה ובהפקתה. אני בטוח כי פרסום חשוב זה יסייע להנגיש את ההתמחויות בחו"ל לדורות הבאים של תלמידים ובוגרים, ויתרום לאיכות ההשכלה המשפטית בישראל, לפתיחת אפשרויות קריירה חדשות בפני תלמידינו ובוגרינו, לחיזוק ולשיפור הגופים הבינלאומיים שבהם הם יתמחו ולהאדרת שם הפקולטה בתפוצות. תודה לכם/ן!

 

יובל שני, דיקן הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית