תואר בוגר במסלול מואץ לתואר מוסמך במשפטים

תלמידים מצטיינים יכולים החל בשנה השלישית ללימודי הבוגר לצבור קורסים לתואר מוסמך במשפטים. נקודות זכות אלו (מקסימום 14 נ"ז) לא ייספרו במניין נקודות הזכות לבוגר, אלא ייצברו לטובת תואר המוסמך, אשר השלמתו תתאפשר בתוך שנה אחת מסיום הבוגר.


קבלה למסלול המואץ לתואר שני במשפטים פתוחה בפני תלמידי שנה ג' אשר ממוצע הציונים שלהם בשנים א' ו-ב' הוא 85 ומעלה.