תואר בוגר במשפטים עם חטיבה בחוג נוסף

הפקולטה מאפשרת לתלמידיה ללמוד קורסים ממחלקה אחרת בהיקף של 16-12 נ"ז במקום קורסי בחירה במשפטים; וזאת כדי לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך חשיפה לדיסציפלינות נוספות בהיקף מצומצם יותר מאשר בתכנית משולבת.
 

מסלול כזה אפשרי במסגרת אחת החטיבות המובנות המפורטות להלן או בחטיבה מובנית אחרת - באישור מראש מסגן הדיקן. לימודי חטיבה יצוינו בסיום הלימודים בגיליון הציונים הסופי של התלמיד/ה (אך לא בתעודת הבוגר).

 

כדי להספיק לקחת את כל הקורסים הנדרשים ולהימנע מחפיפות בין קורסים, מומלץ מאוד להתחיל את לימודי החטיבה בשנה ב' ולא מאוחר יותר.
  

 

להלן רשימת החטיבות (פירוט בקישור)

  

 

חטיבה בקרימינולוגיה

דרישות: תלמידי בוגר משנה שנייה ומעלה

חטיבת הלימודים לבוגר תכלול:

 • קורס מבוא בסיסי
 • קורס חובה מתקדם
 • שיעורי בחירה (5-4 שיעורים).

 

תכנית הלימודים בחטיבה

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

61800

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

61888

מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

4

 

כ–5 שיעורי בחירה

10

סה"כ

 

16

 * חלק מהניקוד שנצבר מלימודי החטיבה ייחשב לתלמידים שירצו להשלים תואר שני בקרימינולוגיה בפקולטה.

  

 

חטיבה במחלקה ליחסים בינלאומיים

לפחות אחד משני הקורסים:
מבוא ליחסים בינלאומיים (6 נ"ז)
יחסים בינלאומיים במאה ה-20 (6 נ"ז).
 

לפחות אחד משני הקורסים:
המלחמה הצודקת: היסטוריה ותיאוריה (4 נ"ז)
ביטחון בינלאומי: תיאוריה ומציאות (4 נ"ז)
 

קורסי בחירה נוספים להשלמת מכסת נקודות הזכות של החטיבה.

  

 

חטיבה בבית הספר לעבודה סוציאלית

חובה ללמוד את שלושת הקורסים:
03116  מבוא למדינת הרווחה ב': התפתחות מדינת הרווחה בארץ ובעולם (2 נ"ז)
03340  שירותי רווחה אישיים (2 נ"ז)
03306  מבוא לביטחון סוציאלי (2 נ"ז).


קורס אחד מבין שני הקורסים:
03313  הסטייה החברתית: מבוא להבנתה
03502  סוגיות בחברה הישראלית.


כמו כן, קורס אחד מבין קורסים אלה (בתחום תהליכים אישיים וחברתיים - 2 נ"ז; מתודות ודרכי התערבות):
03416 גרונטולוגיה חברתית
03531  גברים אלימים במשפחה
03454  נכות התפתחותית כאתגר לפרט, למשפחה ולקהילה
03555  עולם התעסוקה ועבודה סוציאלית
03576  ילדים בסיכון בהקשרם המשפחתי
03512  דרכי התערבות עם אנשים מכורים ומשפחותיהם.

 

כמו כן, שיעור אחד מבין הקורסים (בתחום לימודי רווחה ומדיניות חברתית - 2 נ"ז):
03323  המאבק בעוני – ממדיניות להתערבות
03365  בין טובת הילד לזכותו
03370  הפרטה של שירותי רווחה בישראל.

 


חטיבה בלימודי מגדר

53333 חברה ומגדר א' (2 נ"ז)
54803  חברה ומגדר ב' (2 נ"ז)
54239  סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי (2 נ"ז).
 

קורסי בחירה נוספים ייקבעו בייעוץ אישי עם רכזות מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר.

 


חטיבה בפילוסופיה

תולדות הפילוסופיה החדשה א' (5 נ"ז)
תולדות הפילוסופיה החדשה ב' (4 נ"ז).
 

בחירה מבין שני הקורסים:
תולדות הפילוסופיה היוונית (4 נ"ז)
מבוא לתורת המידות והמדינה (4 נ"ז).
 

סמינר בהיקף של 2 נ"ז (ללא כתיבה של עבודה סמינריונית).

 


חטיבה בלימודי האסלאם והמזרח התיכון

מבוא לדת האסלאם (4 נ"ז)
המזרח התיכון במאה ה-20 (4 נ"ז)
מבוא למשפט מוסלמי (4 נ"ז). 
 

ניתן לקחת קורסי בחירה מתקדמים (שאינם מחייבים ידיעת השפה הערבית) בהיקף של עד 4 נ"ז.
ניתן ללמוד גם ערבית ברמת מתחילים, אולם נקודות הזכות של קורס זה לא ייספרו במניין נקודות התואר.

 


חטיבות בחוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים (לימודים איבריים ולטינו-אמריקניים, לימודים איטלקיים, לימודים צרפתיים)

חטיבות בחוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים
 

הערה חשובה: היקף כל קורס שפה למתחילים הוא 12 ש"ש, אך במסגרת החוג מזוכים התלמידים רק ב-6 נ"ז. תלמידי משפטים הלוקחים חטיבה בחוג חייבים בלימודי קורס שפה למתחילים, אך לא יזוכו כלל בנקודות.
  

חטיבה במדור ללימודים איבריים ולטינו-אמריקניים
 

 • אפשרות א': הדגש בתרבות האיברית והלטינו-אמריקנית 
  ספרדית למתחילים 6 נ"ז (קורס חובה, אך הנקודות לא יוכרו במסגרת החטיבה)
  שנה א' קורסי מבוא (בתרבות) בהיקף 8 נ"ז 
  שנים ב'-ג' סמינריונים (בתרבות) בהיקף 8 נ"ז. 
   
 • אפשרות ב': הדגש בספרות איברית ולטינו-אמריקנית
  ספרדית למתחילים 6 נ"ז (קורס חובה, אך הנקודות לא יוכרו במסגרת החטיבה)
  שנה א' קורסי מבוא (בספרות) בהיקף 8 נ"ז 
  שנים ב'-ג' סמינריונים (בספרות) בהיקף 8 נ"ז. 
   
 • חטיבה במדור ללימודים איטלקיים
  איטלקית למתחילים 6 נ"ז (קורס חובה, אך הנקודות לא יוכרו במסגרת החטיבה).
   
 • שנים א'-ב'
  שני מבואות לספרות איטלקית בהיקף 4 נ"ז
  סמינריון על ספרות/תרבות איטלקית בהיקף 2 נ"ז. 
   
 • שנים ב'-ג'
  סמינריונים על ספרות/תרבות איטלקית בהיקף 6 נ"ז. 

  שנה ג'
  סמינריונים בהיקף 4 נ"ז 
   
 • חטיבה במדור ללימודים צרפתיים
  צרפתית למתחילים 6 נ"ז (קורס חובה, אך הנקודות לא יוכרו במסגרת החטיבה)
  מבוא לתרבות צרפת וספרותה: מאות 18-17 (2 נ"ז)
  מבוא לתרבות צרפת וספרותה: מאות 19–20 (2 נ"ז)
  הטקסטים המכוננים בספרות הצרפתית (2 נ"ז)
  הסיפורת הצרפתית בעידן הרומנטיקה (2 נ"ז)
  מיתולוגיה פוליטית בצרפת מאז המהפכה (4 נ"ז)
  נפוליאון: צרפת ברום תהילתה (2 נ"ז).

 


חטיבות בחוג להיסטוריה של עם ישראל

היסטוריה של עם ישראל – תקופת המקרא – 16 נ"ז

13109 תולדות עם ישראל משחר ימיו עד התקופה הפרסית – 4 נ"ז
13102 מקורות חיצוניים לתקופת המקרא – 4 נ"ז
13122 תולדות עם ישראל בתקופת המקרא – 4 נ"ז.

שני קורסי בחירה בהיקף של 2 נ"ז כל קורס 
  

היסטוריה של עם ישראל – תקופת בית שני – המשנה והתלמוד – 16 נ"ז

13014 תולדות עם ישראל בימי בית שני – 4 נ"ז
13018 מקורות לימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד – 4 נ"ז

13076 מפומפיאוס לחורבן: רומא, יהודה ויוספוס – 4 נ"ז.
 

שני קורסי בחירה בהיקף של 2 נ"ז כל קורס

 


חטיבות בספרות

חטיבות בספרות עברית (מחולקות למדורים)

א. מדור האגדה והספרות העממית

 1. מבוא לספרות האגדה - שיעור 2 נ"ז
 2. מבוא לספרות העממית - שיעור 2 נ"ז
 3. קריאה במדרשי אגדה או הסיפור העממי - תרגיל 4 נ"ז
 4. סמינריון (לסמינריון במדור זה יתקבלו רק תלמידים שסיימו מכינה בתלמוד) – 4 נ"ז.

סה"כ 12 נ"ז.

 

ב. מדור השירה והפיוט

 1. השירה העברית בימי הביניים (17224 או 17225) - שיעור 2 נ"ז
 2. קריאה בשירים נבחרים - תרגיל 4 נ"ז
 3. קורסי בחירה - 2 נ"ז
 4. סמינריון - 4 נ"ז.

סה"כ 12 נ"ז

 

ג. מדור הספרות החדשה

 1. הסיפורת העברית במאה ה-20 – שיעור 2 נ"ז
 2. השירה העברית במאה ה-20 - שיעור 2 נ"ז
 3. תרגיל בפואטיקה תיאורית (יסודות הסיפורת או יסודות השירה) - תרגיל 4 נ"ז
 4. סמינריון (בתחם שבו נלמד התרגיל בפואטיקה) - 4 נ"ז.

 סה"כ 12 נ"ז

 

הערה: תלמידים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית יתקבלו ללימודי החטיבות שמציע החוג לספרות עברית רק אם עמדו בבחינת פטור בעברית. הכניסה לסמינריונים מותנית בעמידה בבחינות בשיעורים ובתרגילים בציון 60 לפחות

 

חטיבה בספרות כללית והשוואתית

א. חטיבה לתלמידים הלומדים בחוג לא-ספרותי

שנה א'

מבוא לשירה (שיעור+תרגיל)    שו"ת 4 נ"ז
 או מבוא לסיפורת (שיעור+תרגיל)  שו"ת 4 נ"ז.

שנה ב'

קורסי בחירה מקורסי שנים ב'-ג'   8 נ"ז.

סה"כ 12 נ"ז

תנאי מעבר לשנה ב': ציון 70 לפחות במבוא לשירה או לסיפורת.

 

הערות:
1. הסמינריון בשירה מותנה בלימוד מבוא לשירה.
2. הסמינריון בסיפורת מותנה בלימוד מבוא לסיפורת.
3. תלמידים המעוניינים בשני המבואות יוכלו לקחת את שניהם על חשבון נ"ז של קורסי הבחירה.
4. תלמידים המעוניינים להרחיב את החטיבה ל-16 נ"ז יוכלו ללמוד סמינריון נוסף בתחום שבו לקחו את המבוא.

5. כל הקורסים הנלמדים בחטיבה חייבים להתחיל בספרות 19. קורסים מחוגים אחרים ניתן ללמוד רק באישור יועץ החוג.

 


חטיבה בכתיבה יוצרת

לאחרונה, גוברת המודעות לממד הספרותי של עבודת המשפטן. מלאכת המשפטן כרוכה לא פעם בכתיבת סיפורים, בקריאתם ובניתוחם. עבור סטודנטים למשפטים, הלימוד בחטיבת כתיבה יצירתית מעמיק ומטפח את הרגישות לממד הלשוני והרטורי של הטקסט המשפטי.

הלימודים בחטיבה מיועדים לסטודנטים בעלי כישרון ספרותי המעוניינים לפתח את כישורי הכתיבה שלהם בתחומי הסיפורת, השירה או המסה ולהרחיב את ידיעותיהם בכל הנוגע לשאלות מעשיות הכרוכות בקריאה ובכתיבה של ספרות. בשונה מסדנאות כתיבה חד-פעמיות, התכנית מציעה מסגרת מובנית, רב-שנתית, המלווה את התפתחות הכותב לאורך זמן.

 

 

תנאי הקבלה

יש להגיש למזכירת בית הספר לספרויות עתיקות וחדשות הגברת ציפי רבינוביץ' שני עותקים של אחד מאלה:

חמישה שירים או

שני סיפורים קצרים או

פתיחה לרומן (4-3 עמודים)

מועד אחרון להגשה: 1 באוקטובר 2015. יש לציין את החוג שבו לומד הסטודנט.

 

מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו בשני מסלולים נפרדים: שירה או סיפורת. במהלך הלימודים התלמידים יתרגלו מרכיבים שונים בכתיבת שיר, סיפור (ובהמשך גם מסה), ינתחו  טקסטים ספרותיים מן ההיבטים המעשיים, וכן יתייחסו להיבטים שונים בכתיבתם ובכתיבת חבריהם. בסמינריונים התלמידים יכתבו, ישפרו וישלימו יצירה ספרותית בהיקף משמעותי.

  

 

 

חטיבה במדעי הטבע

סטודנטים באוניברסיטה העברית נחשפים למדעי הטבע דרך קורסי אבני פינה. עם זאת, סטודנטים רבים מעוניינים בבסיס רחב יותר במדעי הטבע. חטיבת לימודים בהיקף של 32 נ"ז כפי שמוצגת להלן נועדה לענות על צורך זה.