תואר דוקטור במשפטים

לימודים לתואר דוקטור במשפטים  (Ph.D)

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים בתחום המשפט שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות בעולם המשפט. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות חשובות בתחום המשפט. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר בפקולטה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

הגשת מועמדות לתואר דוקטור במשפטים

יש להגיש מועמדות עד ליום 1 בינואר 2018 בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון וכן בהתאם להנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה.

 

לפרטים נוספים

פרופ' מרגית כהן, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.

גב' יפה אליהו, רכזת לימודי הדוקטורט,  yafae@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883880.

אתר הרשות לתלמידי מחקר:    http://www.research-students.huji.ac.il/

 

מידע נוסף:

הנחיות והבהרות בנושא לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים

כללי

 1. הנחיות אלה באות לספק מידע והבהרות לגבי לימודי תואר שלישי בפקולטה, משלב הגשת המועמדות ועד לסיום התואר. הן באות להשלים את האמור בתקנונים הרשמייים תקנון הפקולטה ללימודי דוקטורט (והתקנון האוניברסיטאי) ולהוסיף מידע, כולל מידע בלתי פורמאלי שלא מופיע בתקנונים. מובן שבכל מקרה של סתירה, אם תתעורר, התקנונים הרשמיים הם המחייבים.
   
 2. הפקולטה עושה כל מאמץ לתת יחס אישי לכל תלמיד/ה ולהבטיח חוויית לימודים שאינה רק עשירה ופורייה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, אלא גם נעימה ומותאמת במידת האפשר לצרכים של התלמידים. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הערה, לרכזת לימודי הדוקטורט גב' יפה אליהו או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים פרופ' מרגית כהן, לפי העניין.
 3. מידע שוטף לתלמידי הדוקטורט בפקולטה (להלן גם: תלמידי מחקר) מופץ באמצעות רשימת התפוצה המיוחדת לכך .(law-d) מומלץ להצטרף לרשימה באמצעות הרכזת  מיד לאחר הקבלה ללימודים (וחובה לעשות זאת עם תחילת הלימודים).

המסלולים

ישנם שלושה מסלולים ללימודי תואר שלישי בפקולטה:

המסלול הרגיל מיועד למי שסיים תואר שני במשפטים עם תזה. תלמידים שמתקבלים במסלול זה נדרשים ללמוד את קורסי החובה לדוקטורט בפקולטה ולימודי השלמה נוספים בהיקף של 12 נ"ז בסך הכל. כמו כן, עליהם לכתוב, כמובן, את עבודת הדוקטור.

המסלול הישיר מאפשר לתלמידים מצטיינים להתקבל לדוקטורט ישירות בסיום התואר הראשון. במסלול זה, אף שמבחינת הפקולטה הקבלה היא ישירות לדוקטורט, לפי הכללים האוניברסיטאיים הרישום הוא תחילה במעמד של תואר שני. במסלול זה יש להשלים תוך שנתיים לימוד של 32 נ"ז, הכוללים את קורסי החובה לתואר שני (כמפורט בתקנון הפקולטה), תוך שמירה על ממוצע ציונים גבוה בקורסים אלה (ממוצע 88 ולא פחות מ-80 בכל קורס). תלמידים במסלול זה לא צריכים לכתוב תזת תואר שני; לצורך קבלתם, הוועדה צריכה להשתכנע, גם בהעדר תזה, כי הם בעלי יכולת מחקרית גבוהה (על בסיס עבודות שכתבו במסגרת התואר הראשון או במסגרת אחרת), שמאפשרת להם לגשת ישירות לכתיבת עבודת הדוקטור.

מסלול השלמה למחקר מיועד לתלמידים שהשלימו תואר שני במשפטים ללא תזה. מסלול זה כמוהו כמסלול הרגיל מבחינת דרישת הקורסים, אלא שיש בו דרישה לשמור על ממוצע של 85 ולא פחות מ-80 בכל קורס. כמו כן, במסלול זה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה מקבילה לעבודת תזה למוסמך, שאף תיבדק כמו תזה למוסמך, ויש לקבל בה ציון 85 לפחות. עם זאת, ניתן לכלול את העבודה לאחר מכן כחלק מעבודת הדוקטור.


  הגשת המועמדות / קבלה

  1. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא בין המוסדות המובילים בעולם בתחום זה. בהתאם לכך, סטנדרט הקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה הוא גבוה ביותר. הקבלה נעשית על-פי שיקול דעתה של הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה. חשוב להבין כי תנאי הסף המפורטים בתקנון (ציון 85 בלימודי התואר השני וציון 85 בתזה; הצטיינות בין 20% המובילים במחזור בפקולטה - לקבלה למסלול ישיר) הם תנאי סף בלבד. לא כל המועמדים העומדים בתנאי הסף מתקבלים ללימודים, אלא רק מועמדים שהוועדה השתכנעה כי הם בעלי פרופיל של מצוינות ובסיכוי גבוה יכתבו עבודות דוקטור ברמה גבוהה שתכבד את האוניברסיטה העברית.
    
  2. מועמדים המתעניינים בלימודי דוקטורט בפקולטה צריכים בשלב ראשון לאתר מנחה שיהיה מעוניין/ת להנחותם, המתמחה בתחום המחקר המתוכנן. חברי הסגל עשויים לבקש לעיין בעבודות קודמות, וכן לבקש מהמועמד/ת להגיש הצעת מחקר ראשונית.
    
  3. ככלל, מנחים אמורים להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה. חברי סגל בגמלאות יכולים להנחות אך, ככלל, הדבר ייעשה בנוסף למנחה מבין חברי הסגל הפעילים (לעתים, הרשות לתלמידי מחקר, שצריכה לאשר את המנחים, מתעקשת על כך).
    
  4. במצב האופטימאלי, הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה לא רק בהסכמה פורמאלית של חבר/ת סגל להנחות, אלא גם בהמלצה נלהבת שלו/ה לוועדה כי ראוי לקבל את המועמד/ת לתואר שלישי.
    
  5. גיוס מנחה אין משמעו קבלה אוטומטית. המשוכה הבאה והמשמעותית לא פחות היא קבלה על ידי הוועדה. יש להגיש את כל החומר לרכזת לימודי הדוקטורט בפקולטה ולרשות לתלמידי מחקר.
    
  6. לצד גיליונות הציונים, המלצות ועבודות מחקריות קודמות (תזה אם יש; מאמרים אם פורסמו; ועבודות סמינריוניות), נדרשת גם הגשה של "מסמך כוונות למחקר". מסמך זה צריך להוות הצעת מחקר ראשונית, שתוכל ללמד (גם אם בתמצית) על יכולת מחקרית, על הכרה של התחום שבו מדובר ועל היכרות (ולו ראשונית) עם הספרות המחקרית הרלוונטית. בתקנון הפקולטטי מצוין כי המסמך צריך להיות בן 1,000 מילים, אך לא מדובר במגבלה נוקשה. הכוונה הייתה להצביע על כך שמדובר במסמך קצר יחסית, ועם זאת חשוב להבהיר כי יש לו חשיבות רבה בהליך הקבלה. לכן, אם יש צורך בפירוט נוסף כדי להסביר את המחקר המוצע, ניתן להרחיב יותר. חשוב שמסמך הכוונות יכלול פירוט מספיק שיאפשר לוועדה להעריך את המועמד/ת. יש לגבש את המסמך בתיאום עם המנחה המיועד/ת, והוא יישלח לחוות-דעת של חבר/ת סגל נוסף/ת טרם הדיון בוועדה.
    
  7. ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה – עד למועד שמפורסם בכל שנה – בדרך כלל ביוני לתחילת לימודים בסמסטר א', ובינואר לתחילת לימודים בסמסטר ב'. במקרים חריגים, כאשר יש הצדקה לכך, הוועדה שוקלת קבלה גם מחוץ למועדים הרגילים.
    

  עמיתי חשין ומלגות נוספות

  1. אחת ממטרות הפקולטה היא טיפוח דור העתיד של חוקרי המשפט. בהתאם לכך, הפקולטה משקיעה משאבים רבים בסיוע לתלמידי מחקר מצטיינים במיוחד, בעלי פוטנציאל להשתלב באקדמיה. דוגמה מרכזית לכך היא המעמד של "עמיתי חשין". מדי שנה, זוכים מספר מצומצם של תלמידים להתקבל למעמד של עמיתי חשין שמקנה להם מלגת מחיה, מלגות מחקר ונסיעות לכנסים וכן שטח עבודה משרדי בפקולטה. העמיתים מצדם מתחייבים להשקיע את מלוא זמנם במחקר (ללא עבודה מחוץ לאוניברסיטה), ולהשתלב בקהילה האקדמית בפקולטה (בפרט בדרך של נוכחות בסמינר המחלקתי ובסדנאות הדוקטורנטים ובתרומה להם; וכן בהשתלבות בפורום המחקר הרלוונטי לתחום שלהם). לפרטים מלאים קראו בתקנון עמיתי חשין.
    
  2. הן תלמידי מחקר פעילים והן מי שמגישים מועמדות להתקבל ללימודים בתואר דוקטור במשפטים - יכולים להגיש מועמדות לעמיתי חשין. הגשת המועמדות נעשית בחודש ינואר עבור תחילת לימודים/הצטרפות לתכנית באוקטובר.
    
  3. קיימות מלגות נוספות אוניברסיטאיות וחוץ-אוניברסיטאיות שהמידע עליהן מופץ מעת לעת לרשימת התפוצה. במקרים רבים, הפקולטה מתבקשת לדרג את המועמדים השונים או להמליץ עליהם. דירוג המועמדים נעשה על בסיס התייעצות עם המנחים וכן על בסיס התרשמות מהתרומה ומהמעורבות הכוללים של התלמיד/ה במסגרות הפעילות של תלמידי המחקר בפקולטה.

   

  שלב א' ושלב ב' (לרבות: כתיבת העבודה, עבודה מול המנחה והוועדה(

  1. לפי הכללים האוניברסיטאיים, לימודי תואר שלישי מתחילים בשלב א'. בשלב זה, עובדים על הכנת הצעת המחקר שעל בסיסה תיכתב עבודת הדוקטור. הכוונה היא שדוקטורנטים יבצעו בשלב זה קריאה רחבה ומעמיקה שתעמיק את ידיעותיהם בתחומים הקשורים לעבודה ותאפשר להם לגבש את הטיעון המרכזי (ולו באופן טנטטיבי) שעל בסיסו יגובש מבנה העבודה. כלומר, שלב א' מוקדש לפיתוח מסמך הצהרת הכוונות להצעת מחקר מבוססת ומעמיקה יותר. זאת כמובן בתיאום שוטף עם המנחה. במקביל, יש לסיים את חובות הקורסים בשלב מוקדם ככל האפשר, אם כי סיום הקורסים אינו תנאי הכרחי למעבר לשלב ב'.
    
  2. במקביל לגיבוש הצעת המחקר או לאחר גיבוש טיוטה, המנחה צריך לפעול למינוי ועדה מלווה. הוועדה צריכה לכלול לפחות שני חברים נוסף למנחה, שלפחות אחד מהם אינו מהפקולטה. לאחר שהמנחה והוועדה המלווה אישרו את הצעת המחקר והרשות לתלמידי מחקר נתנה את אישורה הפורמאלי לכך, עובר/ת התלמיד/ה לשלב ב'.
    
  3. בעבר אירעו לא מעט מקרים שבהם המעבר לשלב ב' לקח זמן רב. כיום, השאיפה היא לאפשר מעבר לשלב ב' במהירות. הסינון המרכזי נעשה בשלב הקבלה ולא בשלב א', ולכן ההנחה היא שכל מי שהתקבל מסוגל לכתוב עבודת דוקטור ראויה. לפיכך, בטרם תחילת הכתיבה עצמה, יש לוודא כי הצעת המחקר מפורטת וכי קיבלה אישור מסודר גם מהמנחה וגם מהוועדה.
    
  4. ניתן ורצוי לעבור לשלב ב' בתוך מספר חודשים עד שנה, ולפי התקנון האוניברסיטאי העדכני חייבים לעשות זאת בתוך 18 חודשים.
    
  5. תלמידים במסלול הישיר נדרשים להשלים את לימודי המוסמך בטרם יוכלו להירשם כתלמידי מחקר (בשלב א'). עם זאת, אפשר ומומלץ להתחיל לעבוד על הצעת המחקר במקביל לקורסים, דבר שיאפשר מעבר מהיר לשלב ב' בסמוך לרישום כתלמידי מחקר.
    
  6. בשלב ב' – יש להמשיך במחקר ולכתוב את העבודה וכן להשלים את חובות הקורסים (אם טרם הושלמו). לפחות אחת לשנה, יש להעביר למנחה ולוועדה דוח התקדמות עם הפרקים שנכתבו עד לאותו שלב. אנו סבורים כי ניתן ורצוי לסיים את לימודי הדוקטורט בתוך שלוש שנים בסך הכול (לתלמידים שמקדישים את מירב זמנם לכך). בכל מקרה, יש לסיים את הלימודים בתוך שש שנים לכל היותר (ראו סעיף 8.4 לתקנון האוניברסיטאי).
    
  7. ניתן לכתוב את העבודה בעברית או באנגלית. אם אתם מעוניינים בקריירה אקדמית, כדאי לשקול ברצינות כתיבה באנגלית. התייעצו עם המנחה לגבי היתרונות והחסרונות של הדבר.
    
  8. קיימת אפשרות לכתוב דוקטורט אסופה (או דוקטורט מאמרים), בהסכמה של המנחה והוועדה המלווה. ככלל, דוקטורט מאמרים יכלול 4-3 מאמרים (כתלות בהיקפם, בכל מקרה לפחות שלושה) שיהיו קשורים מספיק זה לזה כדי ליצור רצף קוהרנטי ולאפשר אינטגרציה למכלול, ויש צורך לצרף להם מבוא וסיכום. להנחיות מפורטות ראו סעיף 9.3 בתקנון האוניברסיטאי.
    
  9. חברי הסגל מחויבים לאמור באמנת יחסי מנחה – תלמיד מחקר. בכל מקרה של בעיה בעבודה עם מנחה, אנא עדכנו את יו"ר הוועדה. ניתן גם לפנות ליו"ר הרשות לתלמידי מחקר.

  קורסי הדוקטורנטים

  תכנית הקורסים הייחודיים נבנתה במיוחד לתלמידי הדוקטורט בפקולטה. היא כוללת את הקורסים הבאים:

  1. הסדנה "קריאה אקדמית – כיתת אמן" חושפת את התלמידים לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. במסגרתה דנים ברעיונות מרכזיים מתחומי משפט מגוונים שעשויים לתרום למחקר האישי של התלמידים, ובד בבד מחדדים את כישורי הקריאה הביקורתית של טקסטים אקדמיים. בכל שיעור מתארח/ת מרצה אחר/ת מהסגל הבכיר של הפקולטה, ומקיים דיון סביב טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו/ה.
    
  2. בסדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים מוצג בכל מפגש מחקר של דוקטורנט/ית (בדרך כלל בשלבים מתקדמים) או פוסט-דוקטורנט/ית בפקולטה. המטרה היא לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות בהצגת מחקרם וכן לקבל משוב על עבודתם; לחשוף את המשתתפים למגוון המחקר הנערך על ידי חוקרים צעירים בפקולטה, לפתח כישורי קריאה ודיון ביקורתיים וכן לסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.
    
  3. הקורס "כתיבה אקדמית באנגלית" נועד לפתח ולחזק כישורי כתיבת מאמרים והצגתם באנגלית – יכולות הכרחיות בעולם האקדמי.
    
  4. הקורסים "מבוא לשיטות מחקר" ו"מבוא לסטטיסטיקה" נועדו לחשוף את תלמידי המחקר לשיטות מחקר אמפירי במדעי החברה (כמותי ואיכותני). ידע בסיסי זה חיוני כדי להבין טוב יותר מחקרים במדעי החברה ובמדעים אחרים (בעת עריכת מחקר בינתחומי), לאפשר שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים, ולפתוח אפשרות לעריכת מחקרים אמפיריים-משפטיים בהמשך גם באופן עצמאי – למי שיהיו מעוניינים בכך ויעמיקו את ידיעותיהם בתחום.
    
  5. תלמידי מחקר אשר משתתפים בסמינר אינם צריכים לכתוב עבודה סמינריונית. עם זאת, עליהם לעמוד בשאר חובות הסמינר (השתתפות פעילה). בקורסים אחרים, לרבות סדנאות, יש צורך לעמוד במלוא החובות של הקורס, כולל בחינות / ניירות תגובה.

   

  פעילויות אקדמיות נוספות בתקופת הלימודים

  1. הסמינר המחלקתי שמתקיים בימי רביעי בצהריים הוא מוקד חשוב של פעילות אקדמית בפקולטה. במסגרתו, חברי הסגל ואורחים מציגים את עבודתם העכשווית, ומתקיים עליה דיון. תלמידי המחקר מוזמנים ומצופים להשתתף באופן פעיל. פרטים על ההרצאות, לרבות עותקים של המאמרים שיוצגו בכל שבוע, ניתן למצוא באתר הסמינר.
    
  2. הפעילות המחקרית בפקולטה בתחומים השונים מרוכזת בדפי הפורומים. מומלץ מאוד ליצור קשר עם ראשי / מרכזי הפורום בתחומים המעניינים אתכם, ולהצטרף לפעילויות של הפורום (סדנה מחקרית, הרצאות, כנסים).
    
  3. לפקולטה מגיעים מדי שנה עשרות אורחים מחו"ל לכנסים, להעברת קורסים מרוכזים ולשהות מחקרית. כדאי להיות מעודכנים ולנצל זאת כדי להיפגש עם חוקרים בתחומים שמעניינים אתכם. המידע מפורסם באתר הפקולטה: בעמוד מרצים אורחים וכן בלוח האירועים (לגבי כנסים). כדאי גם להתעדכן מבעוד מועד מול המנחה שלכם ומול ראש הפורום הרלוונטי לגבי אירועים ואורחים בתחום העניין שלכם.
    
  4. האוניברסיטה מעודדת יצירת קבוצות לימוד של דוקטורנטים מחוגים שונים החוקרים נושאים קרובים. זאת במסגרת פרויקט לימוד בחברותא. מסגרת זו מאפשרת מפגשים מעת לעת עם דוקטורנטים מדיסציפלינות אחרות ותורמת להעשרת חווית הלימוד ולמחקר. האוניברסיטה גם מעניקה מלגה צנועה ליוזמים/למרכזים של כל קבוצה.
    
  5. הצגת מאמר (שמבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט) בכנסים היא התנסות רצויה ומומלצת. היא מאפשרת לכם להציג את עבודתכם בפני הקהילה הרלוונטית, לקבל משוב וליצור קשרים אקדמיים מועילים. מובן שלא כדאי להפריז בכך, כי זה גוזל זמן רב. הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מימון לדוקטורנטים לנסיעה לכנס בחו"ל (לא יותר מפעם אחת במהלך התואר). לפרטים ולהגשת בקשה, יש לפנות ישירות לאתר הרשות לתלמידי מחקר. במקרים מיוחדים, גם הפקולטה מעניקה סיוע נוסף. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה.
    
  6. ניתן ואף מומלץ לשלב תקופת שהות במוסד מחקרי בחו"ל תוך כדי לימודי הדוקטורט. עליכם לפנות ישירות למוסד המארח כדי לנסות לארגן שהות כזו, ולדאוג באופן עצמאי למימון. יש לתאם זאת עם המנחה ולעדכן את יו"ר הוועדה. במקרה של עמיתי חשין, ככלל הציפייה היא לשהות בפקולטה בכל תקופת המחקר, אולם במקרים מיוחדים עשויה הפקולטה לאשר שהות בחו"ל ואף סיוע במימון לכך. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה.

   

  סיום – והשלב הבא...

   

  1. באתר הרשות לתלמידי מחקר ישנן הנחיות טכניות מפורטות לגבי אופן הכנת העבודה להגשה. את העבודה יש להגיש לרשות לתלמידי מחקר לאחר קבלת אישור המנחה לכך, ולאחר שהוגש לרשות גם דוח של הוועדה המלווה על התקדמות התלמיד/ה.
    
  2. הרשות מתייעצת עם המנחה לגבי שופטים אפשריים, וממנה שלושה שופטים: המנחה עצמו ועוד שניים, שאחד מהם יכול להיות מבין חברי הוועדה המלווה (כלומר שופט "חיצוני" אחד). העדיפות היא למנות שופטים מחוץ לאוניברסיטה. כל אחד מהשופטים צריך למסור לרשות דוח (נפרד ועצמאי) בתוך חודשיים (או שלושה בתקופת פגרת הקיץ). לאחר מכן, מועבר החומר למליאת הרשות לתלמידי מחקר, והיא מחליטה אם לדרוש תיקונים לפני אישור הדוקטורט.

   

  סדנת הדוקטורנטיות/ים וסדנת האומן

   

  סדנת הדוקטורנטיות/ים מיועדת לאפשר לחוקרות/ים בשלבים הראשוניים של הקריירה האקדמית להציג את עבודתן/ם בפני חוקרות/ים אחרות/ים ולסייע בקידומה של קהילת חוקרות/ים צעירות/ים בפקולטה.

   

  סדנת האומן מיועדת לדיון בטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי שאותו ת/ינהל מרצה מהסגל הבכיר של הפקולטה שמתמחה בנושא.

  המפגשים ייערכו בימי רביעי בין השעות 11:30–13:00 בחדר יעל, המכון לקרימנילוגיה, אלא אם נכתב אחרת. 

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' ראם שגב.

   

  לוח מפגשי הסדנה לשנת תש"ף

  תאריך

  הצגה

  נושא

  סמסטר א

  30.10

  Leora Dahan Katz

   

  6.11

  Maya Steinitz

   

  13.11

  Michael Dreeben

  Investigating the President: Three Questions and Two Answers

  20.11

  David Flatto

   

  27.11

  המפגש יתקיים בחדר יעל, המכון לקימינולוגיה.

  Elena Pribytkova

  What Global Human Rights Obligations Do We Have?

  4.12

  Massimo Renzo

   

  11.12

  Larry Lessig

   

  18.12

  Adam Hofri Winogradow

  Jurisdictional Competition for Trust Funds

  1.1

  המפגש יתקיים בחדר יעל, המכון לקימינולוגיה

  Yael Cohen-Rimer

  Not By Bread Alone: A New Constitutional Approach to Poverty

  8.1

  Aharon Eitan

   

  15.1

  Ayelet Landau

   

  22.1

  Abigail Faust

   

  סמסטר ב

  18.3

  ZOOM Meeting

  Yahli Shereshevsky

  The Unintended Negative Effect of Positive Complementarity

  1.4

  Prof. Miri Gur-Arye

  Rethinking Criminal Law

  22.04

  Dr. Magi Otsri

  "Only Joking" as Legal Defense: How Offensive is Offensive Humor?

  6.5

  Dr. Elad Gil

  The Margin Of Appreciation As A Foreign Relations Law Doctrine

  13.5

  Dr. Abigail Faust

  commentator: Maram Ibraheem

  "A National Conversation About Credit": Bapcpa (2005) And The Card Act (2009)

  20.5

  Dr. Ram Rivlin

   Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce

  27.5

  Tal Mimran 

  commentator: Maya Rozenfeld

  From Apology to Functionalism: A Retrospective Look at the Military Campaign against the Self-Declared Islamic State

  3.6

  Dr. Ittai Paldor

  Exclusive Dealing and Requirements Contracts

  10.6

  Dr. Benny Porat

  Rescue and Restitution

  17.6

  Dr. Danielle Levitan

  The Problem of Authority and Divorce

  24.6

  Yuliya Mik

  THE JURISPRUDENTIAL WASTELAND THAT IS INTERNATIONAL SENTENCING LAW

   

   

  השתלמויות דוקטורנטים בחו"ל

   

  קיימות שתי אפשרויות מרכזיות לשהות של תקופת מחקר בחו"ל:
   

  1.

  תכניות חוקר אורח

  תכניות אלה קיימות באוניברסיטאות כגון הארוורדיילקולומביהNYUג'ורג'טאוןסטנפורד, אוקספורד, והן מתאימות לדוקטורנטים המצויים בשלב ב' אשר יכולים להציג תכנית עבודה מסודרת ועצמאית על המחקר שלהם. תכניות אלה כרוכות בשכר לימוד הנע בין כ-2,000 ל-10,000 דולר בשנה, וכן בעמידה בהליך קבלה פורמאלי הכולל הגשת מועמדות בדומה לקבלה לתכניות אקדמיות אחרות (לימודי llm וכדומה). משכן של תכניות אלה הוא בדרך כלל בין סמסטר אחד לשנת לימודים אקדמית, שבמסגרתה מצופה המועמד לשהות באוניברסיטה המארחת. במקרים רבים, הליך הקבלה מותנה במציאת מנחה אשר ייתן את חסותו לביקור. לעתים, יקיים מנחה זה קשר עבודה רציף עם המועמד, קשר אשר יסייע לקידום העבודה והרחבת אופקיה.

  בעת בחירת התכנית, מומלץ לברר באוניברסיטה המארחת מה מבנה התכנית ולוודא נושאים שונים החשובים ליצירת סביבת עבודה נעימה ומועילה. למשל: אם ישנו פורום של חוקרים אורחים; אם חוקרים אורחים זכאים להשתתף בפורום הדוקטורנטים ובפורומים סטודנטיאליים אחרים; אם הם זכאים להשתתף בקורסים וכדומה.

   

  2.

  זכויות ספרייה (Library privilages)
  תכניות אלה קיימות גם הן במגוון של אוניברסיטאות (כדוגמת: הארוורדיילקולומביה). הן כרוכות בדרך כלל בתשלום סמלי ובמילוי טופס מנהלי בלבד, ומאפשרות למועמד לקבוע את מועדי השהות שלו ומשכה באופן עצמאי. תכניות אלה מעניקות גישה לשירותי הספרייה של האוניברסיטה המארחת, אולם אינן מעניקות מעמד רשמי במסגרתה, ולכן אינן כוללת הנחיה או השתתפות בפורומים שונים. תכניות אלה מתאימות במיוחד למי שבאמת זקוקים לשירותיה של ספריה מסוימת, מעוניינים בגישה למוסד אקדמי בעת שהות מתוכננת ממילא באותו מקום, או כאלה המעוניינים ומסוגלים להיחשף בעצמם לאוניברסיטה המארחת.
   


  אפשרות אחרת העומדת בפני חוקרים המבקשים לבלות זמן קצר יותר בחו"ל היא השתתפות בקורסים ממוקדים או summer schools. תכניות אלה נחלקות לפי תחומי עניין ומשכן משתנה (נע בין ימים ספורים עד כחודש). חלק מהתכניות הן חד-פעמיות, ואחרות קבועות, ובחלק מהן ישנה אפשרות לקבל סיוע במימון מהתכנית עצמה. עם זאת, החשיפה במסגרת תכניות אלה לאוניברסיטה המארחת מצומצמת יחסית, והאפשרות לקשור קשרים מועטה. לכן, תכניות אלה מומלצות רק למעוניינים בקורסים עצמם. המידע על אודות תכניות כאלה מתפרסם מעת לעת באתר הפקולטה ובאתרים מקצועיים שונים.

  תכניות חילופי סטודנטים אינן רלוונטיות בשלב זה לתלמידים לתואר דוקטור.

   

   

  אפשרויות מימון

  ברוב התכניות, האוניברסיטה הזרה אינה מציעה מימון משלה לחוקרים, ואף אינה מוכנה לוותר על עלות התכנית. חריג לכך היא NYU אשר מציעה מלגה נדיבה יחסית. לכן, על החוקר המעוניין לצאת לחו"ל להתכונן לשאת בהוצאות התכנית - צורכי הלימוד ובשהות ממושכת בחו"ל. מומלץ לחוקרים לבחון אפשרויות לקבלת מימון לנסיעתם, כולל ממקורות אלה: 
   

  1.

  ככלל ומתוך הכרה בחשיבותן של השתלמויות בחו"ל, הפקולטה תהיה מוכנה לשקול לאפשר לעמיתי מחקר לשהות במשך סמסטר אחד, ובמקרים יוצאי דופן במשך שני סמסטרים במוסד אקדמי בחו"ל, מבלי שהדבר יפגע במעמדו כעמית מחקר או במלגת המחיה שלו. עם זאת, הדבר כרוך בהסדרת הנושא מראש מול הוועדה ללימודים מתקדמים ובקבלת אישור מראש לנסיעה.

  2.

  הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מלגות השתלמות לדוקטורנטים לצורך נסיעות עבודה. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר בשלב ב'. סכומי המלגות קבועים ואינם גבוהים, אולם על פי רוב יש בהן כדי לממן עלויות טיסה.

  3.

  גופים שונים מציעים מלגות לשהות בחו"ל לפי תחומים. למשל: מרכז הלברט והאגודה הישראלית ללימודים קנדיים מממנים נסיעות לימודים למחקרים בנושא קנדה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתפרסמים בנושא מעת לעת.

  4.

  קיימות מלגות כלליות כגון יד מלגת פולברייט וכן מלגות נוספות שמחלקת האוניברסיטה בין המועמדים למלגת קרן רוטשילד (יד הנדיב). פרטים נוספים ראו באתר המזכירות האקדמית.

  5.

  תמיד מומלץ לפנות לגב' יפה אליהו-לוי, רכזת דוקטורנטים ופרסים בפקולטה, וליידע אותה בדבר הנסיעה מכיוון שלעתים, ניתן לקבל סיוע נוסף ממקורות פנימיים משתנים.

   

   

   

  דוגמאות להצעות מחקר

  תכניות מחקר המוגשת לאישור כתכנית לעבודת דוקטור:

  1. "תיאום בין מערכות המשפט הבינלאומי המסדירות את המאבק בטרור הבינלאומי" -

  Coordinating International Legal Regimes Governing the Struggle against International Terrorism


  2. "ריבוי ניזוקים (ומזיקים) - הערכה מחדש"

  Multiple Victims (and Multiple Injurers) Revisited