הסדנה לדיני מיסים

הסדנה לדיני מיסים היא בימת השיח של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לעיון ולהעמקה בתחום המס. הסדנה היא חלק מרכזי בפעילות הפורום למיסים בפקולטה ומאפשרת לסטודנטים ולחוקרים לעסוק בסוגיות מובילות בדיני המיסים הן בתחום המחקר התיאורטי והן בתחום מדיניות המס.

הסדנה פועלת במסגרת שנתית במפגשים דו-שבועיים במסגרת הסדנה, ומוצגים ונידונים בה מאמרים של חוקרים מישראל ומהעולם וכן ניירות עמדה בנושאי מדיניות מס של מעצבי מדיניות המס בישראל - מרשות המיסים ומהפרקטיקה המיסויית.

הסדנה החלה לפעול בשנה"ל תשס"ט, ומאז התארחו בה מרצים למיסים מהמובילים בישראל, מרצים אורחים מבתי ספר למשפטים בחו"ל, מעצבי מדיניות בתחום המס בשירות הציבורי וכן חוקרים צעירים ומובילים.
הפורום למיסים פועל לקיום פעילויות בתחום דיני המיסים, לעידוד חוקרים צעירים בתחום המס, לחיזוק הקשר בין הקהילה העסקית ורשות המיסים לבין הפקולטה למשפטים, לארגון כנסים והרצאות אורח ופעילויות נוספות.
מרכז הפורום והסדנה: פרופ' דוד גליקסברג  david.gliksberg@mail.huji.ac.il

 

לו"ז מפגשי הסדנה למיסים לשנת תשפ"ב:

תאריך

שם המרצה

11.10.2021

מפגש פתיחה

18.10.2021

יובל נבות

25.10.2021

פרופ' אילן בנשלום

1.11.2021

פרופ' דוד גליקסברג

8.11.2021

ד"ר אורלי אורן-קולבינגר

22.11.2021

עו"ד אבי פרידמן (רו"ח)

29.11.2021

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

6.12.2021

ד"ר שגית לוינר

20.12.2021

פרופ' דוד אלקינס

27.12.2021

המפגש בוטל

3.01.2022

ד"ר ישראל קליין

11.01.2022

פרופ' יעקב נוסים