פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי הוא פורום בינתחומי יחיד במינו לבחינת סוגיות בתחום מערכת אכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים בנושא. הפורום מאגד חוקרים מתחומים מגוונים כגון קרימינולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה וכלכלה, וכן אנשי פרקטיקה, לחשיבה מחודשת וביקורתית על שאלות מדיניות ועל רפורמות בתחום המשפט הפלילי. הפורום נוסד כדי לעורר דיון מעמיק, חוצה דיסציפלינות, מורכב וביקורתי בסוגיות בוערות העומדות על סדר היום בתחום המשפט הפלילי בישראל ובעולם. הפורום מתכנס לדון במחקריהם של חוקרים מרחבי העולם הממומנים על ידי הפורום.

 

ביוני 2015 קיים הפורום כנס בינלאומי בן יומיים בנושא יוזמות אפקטיביות לאכיפת החוק בדגש על מחקרים אמפיריים העוסקים בתחום.

 

פעילות קבוצת חברי הפורום נתמכת בנדיבות קרן הלורד טיילור, שהוקמה בידי העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

 

מרכזי הפורום: ד"ר ברק אריאל (קרימינולוגיה) barak.aritel@mail.huji.ac.il וד"ר בנימין בלום (משפטים) blum@huji.ac.il.

 

 

עידוד מחקר

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי תומך בחקר נושאי הליבה של מדעי החברה והמשפטים בדגש משמעותי על הדרך שבה נושאים אלה באים לידי ביטוי ויישום בזירה הישראלית. התמיכה הנדיבה של העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית חיונית לעידוד חוקרים מובילים הפעילים בפורום לעסוק במחקר בתחום. הפרויקטים המחקריים השונים, חלקם בעלי אוריינטציה תיאורטית, חלקם בעלי אופי אמפירי וחלקם פרויקטים מכווני מדיניות, משקפים את שלל תחומי העניין של משתתפי הפורום ומקיפים היבטים הנוגעים למערכת אכיפת החוק והמשפט ולמדע הקרימינולוגיה.

 

למידע נוסף נא לפנות לפרופ' חסייסי באדי.

 

 

פרסומים

קבוצת חברי הפורום מתכנסת לסדרת מפגשים במהלך שנת הלימודים. חברי הפורום או אורחי הפקולטה מציגים במפגשים אלו מחקרים שהם עובדים עליהם בהווה וכן מציגים את עיסוקיהם המקצועיים, ודנים בהם.

המאמרים של משתתפי הפורום מתפרסמים מדי שנה; עבודות המחקר מתפרסמות כניירות עמדה בשפה האנגלית.

 

ארכיון ניירות עמדה:

  1. Mimi Ajzenstadt, "The Context of Decision-Making: The Case of Female Offenders"
  2. Mimi Ajzenstadt and Barak Ariel, "Counter Terrorism Policy and Risk Assessment"
  3. Yuval Feldman & Doron Teichman, "Are all 'Legal Dollars' Created Equal?"
  4. Simha F. Landau and Yehudit Bendalak, "The Role of Individual, Situational and Interactional Factors in Violence: The case of Personnel Victimization in Hospital Emergency Wards"
  5. Tomer Broude and Doron Teichman, "Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity"
  6. Badi Hasisi, "Policing the "Enemy Within": Protest Policing and Perceived Threat".

הסדנא למשפט פלילי

הסדנא למשפט פלילי

סמסטר א' תשע"ט, יום רביעי מהשעה 16:30 ועד השעה 18:00, חדר 365.

לוח המפגשים לשנת תשע"ט

תאריך

דובר

נושא

24/10/2018

פרופ' ראם שגב
האוניברסיטה העברית

 

31/10/2018

(חדר 357)

ד"ר טל יונתן
האוניברסיטה העברית

The Proclivity to Rely on Professional Experience and Evidence-Based Policing: Findings from a Survey of High-Ranking Officers in the Israel National Police

07/11/2018

פרופ' אלון הראל
האוניברסיטה העברית

TAKING INTERNATIONALISM SERIOUSLY: WHY INTERNATIONAL CRIMINAL LAW MATTERS

14/11/2018

עו"ד דנה רוטשילד
משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה

דיון בהצעת החוק הממשלתית אשר מפלילה צרכני זנות

21/11/2018

ניבין עמנואל
אוניברסיטת חיפה

PUNISHMENT AS PRIZE: THE CASE OF CONDITIONAL IMPRISONMENT

28/11/2018

ד"ר הדר דנציג-רוזנברג
אוניברסיטת בר אילן

"פוסט-טראומה ופוסט": תהליכי עיבוד הרגשות של נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי ובמרחב המקוון

05/12/2018

פרופ' ג'ון רפופורט
אוניברסיטת שיקגו

Is Police Behavior Getting Worse? The Importance of Data in Measuring Police Conduct

19/12/2018
המפגש בוטל

ד"ר בנימין בלום
אוניברסיטת קליפורניה, הייסטינגס

The Hounds of Empire: Forensic Dog Tracking in Britain and Its Colonies, 1888-1953. 

26/12/2018

ד"ר עופר מלכאי
האוניברסיטה העברית

ד"ר רם ריבלין
האוניברסיטה העברית

 

02/01/2019

ד"ר איילת עוז

משלמים בחירותם: האם בשלה העת להורות על ביטולו של המאסר חלף הקנס?

09/01/2019

(חדר 357)

פרופ' מארק ת'אומן
אוניברסיטת ציריך

ממצאים ראשוניים ממחקר אודות מנגנון המקביל להסדרי טיעון הנוהג בשוויצריה

16/01/2019

ד"ר ענת הורוביץ
האוניברסיטה העברית