דוגמאות להצעות מחקר

תכניות מחקר המוגשת לאישור כתכנית לעבודת דוקטור:

1. "תיאום בין מערכות המשפט הבינלאומי המסדירות את המאבק בטרור הבינלאומי" -

Coordinating International Legal Regimes Governing the Struggle against International Terrorism


2. "ריבוי ניזוקים (ומזיקים) - הערכה מחדש"

Multiple Victims (and Multiple Injurers) Revisited