לימודי התואר השלישי "דוקטור למשפטים"

יח. לימודי התואר השלישי "דוקטור למשפטים" (LL.D.)