סדנת אומן במשפט וחברה

הסדנה תעסוק בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה ידונו עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים יוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום. 

במהלך הסמסטר יתקיימו תשעה מפגשים. ככלל, לקראת כל מפגש יופץ מאמר מקורי או מאמר מכונן, העוסק בתחומי הסדנה. בתחילת המפגש יוצג המאמר על-ידי המחבר/ת או על ידי מרצה המתמחה בתחום, לאחריו יוצגו תגובות של שניים עד שלושה משתתפי/ות הסדנה ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי כלל משתתפי הסדנה.

זרקור על הסדנה: חברה ומשפט

סדנת האומן של חברה ומשפט התכבדה לארח את שופטת בית המשפט העליון, כבוד השופטת דפנה ברק-ארז, כדוברת אורחת. הסדנה, שמועברת על ידי ד"ר אבישי בניש וד"ר נטע ברק-קורן, עוסקת בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה דנים על עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים מוקדשים להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום.

השופטת ברק-ארז שהתה כחוקרת אורחת בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרוורד בשנת 1994. החל משנת 1991 עסקה בהוראת משפטים במוסדות להשכלה גבוהה -באוניברסיטת חיפה, המכללה למינהל והמרכז הבינתחומי. בשנים 1992 עד 2012 היתה חברת סגל בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב שם לימדה וחקרה בתחומי המשפט הציבורי והפרטי. במהלך השנים ניהלה באוניברסיטה מכונים שונים וכיהנה כחברה במועצה להשכלה גבוהה. כמו כן, לימדה כפרופסור אורח באוניברסיטאות בחו"ל - אוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת סטנפורד ועוד. כתבה וערכה 16 ספרים ויותר ממאה מאמרים. קיבלה פרסים רבים ובהם פרס צלטנר ופרס חשין למצוינות אקדמית במשפט. תפקידה האחרון - פרופסור מן המניין, מופקדת על הקתדרה למשפט וביטחון על שם קולטון ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. במאי 2012 מונתה לכהונת שופטת בית המשפט העליון.

בסדנה עסקה השופטת ברק-ארז במאמרה שכותרתו: 'לשים את האדם במרכז - מקומו של האדם במשפט'. במאמר זה היא בוחנת את המתחים בין העקרונות של ייחוס זכויות והאשמות ליחיד, בניגוד לייחוסם לקבוצות, לקהילות ולמגזרי החברה. כפי שמציעה ברק-ארז, עקרון השיפוט של אינדיבידואל עשוי להיראות טריוויאלי למדי בדמוקרטיה ליברלית, אך בעקבות מגמות במשפט הישראלי, היא קבעה כי קיים עיסוק מתמשך ברעיונות של "האינטרס הציבורי" ובשאלות של "טובתם של קבוצות', והללו צריכים לגרום לנו לשוב ולשאול שאלות בסיסיות ומתקדמות יותר, על מקרים שבהם ההתייחסות ליחיד, או לחליפין, לקבוצות להן הוא משתייך, מובילות לתוצאות משפטיות שונות, ואף מנוגדות.

הסטודנטים זכו לדון עם השופטת ברק-ארז לאורך רוב הסדנה, והיא הגדילה לענות על שאלות ולבדוק מקרים ונושאים הקשורים לתזה שלה.

זרקור על הסדנה: חברה ומשפט