כתביו של השופט שניאור זלמן חשין

את הכתבים ליקט והביא לפרסום פרופ' יורם שחר

ספרים

 

מאמריםפסקי דין 
(ממויין לפי שנים):

 

חתימת השופט שניאור זלמן חשין

 

 

 

פסקי דין 1946-1949

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

המ' ת"א 258/46

ב. ברנצויג נ' ליפא יעקובוביץ,

המשפט א

104

(1946)

המ' ת"א 375/46

ד"ר מ. ויטנברג נ' ב. ויטנברג ואח',

המשפט א

84

(1946)

המ' ת"א 697/46

"כור"בע"מ נ' "כור" זכורי ומיללר,

המשפט א

318

(1946)

המ' ת"א 812/46

י. י. שצ'קוצקי נ' רושם הפטנטים וסימני אמצאות,

המשפט א

395

(1946)

הת' ת"א 148/46

ל. פינקלשטיין ואח' נ' א. הרץ,

המשפט א

178

(1946)

ע"א ת"א 100/54

החברה הא"י לקרור והספקה בע"מ נ' ח. שלוסר,

המשפט א

168

(1946)

ע"א ת"א 138/46

צ. ברקוביץ נ' מ. שרייברמן ואח',

המשפט א

346

(1946)

ע"א ת"א 54/46

ב. אבר ו-א. רינצלר נ' א. שמחון ו-א. אולביכיר,

המשפט א

181

(1946)

ת"א ת"א 214/44

א. הנדלר נ' ח. יעקובוביץ,

המשפט א

93

(1946)

ת"א ת"א 398/44

ש. בורישנסקי,

המשפט א

107

(1946)

ע"פ ת"א 87/46

היועץ המשפטי נ' בן-שפרמן,

המשפט ב

5

(1947)

ת"א ת"א 29/46

ש. ו-ח. הגדוס נ' "אסותא" בע"מ ואח',

המשפט ב

132

(1947)

ת"א ת"א 391/46

א. ויסקבר נ' מ. מגילנר ואח',

המשפט ב

165

(1947)

ת"א ת"א 677/46

ד. מינקוביץ נ' מ. הקמן,

המשפט ב

188

(1947)

ת"פ 2/47

היועץ המשפטי נ' יוסף סאלח סאלאמי עלי,

המשפט ב

91

(1947)

בג"צ 4/48

א. מוגלניצקי נ' שר הבטחון ואח',

המשפט ג

326

(1948)

ע"א 257/47

קבוצת זיפזיף נוה-חים בע"מ וה חיים בע"מ נ' האוצר הא"י העברי לחקלאות בע"מ,

פ"ד  א

101

(1948)

ע"א ת"א 274/46

י. מנדלביץ נ' ז. ולפלד ואח',

המשפט ג

93

(1948)

ע"פ 2/48

מחמד מסעוד עבד אל-לוג' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל,

פ"ד  א

92

(1948)

ע"פ ת"א 132/47

ח. יצחקי נ' היועץ המשפטי,

המשפט ג

253

(1948)

ע"פ ת"א 38/48

היועץ המשפטי נ' ש. מוקיש,

המשפט ג

263

(1948)

בג"ץ 1/49

ס. ש. בז'רנו, ואח' נ' שר המשטרה, ואח'ת,

פ"ד  ב

80

(1949)

בג"ץ 20/49

ש. סידיס נ' יו"ר משרד ההוצל"פ, ירושלים ואח',

פ"ד  ב

877

(1949)

בג"ץ 27/48

שמואל להיס נ' שר-הבטחון, ואח',

פ"ד  ב

153

(1949)

בג"ץ 29/48

לייב וצבי אברמוביץ נ' רשות מוסמכת לצורך תקנות ההגנה, 1939 ו-1945 (י. גרוניק), ואח',

פ"ד  ב

283

(1949)

בג"ץ 39/49

יוסף פישל נ' ראש המטה הכללי של צה"ל, ואח',

פ"ד  ב

665

(1949)

בג"ץ 4/49

י. בלוי נ' ועד הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת של מדינת ישראל, ואח',

פ"ד  ב

89

(1949)

בג"ץ 52/49

האופוטרופוס  על עזבון לבקוביץ נ' יו"ר ההוצל"פ ביהמ"ש המחוזי, ת"א,

פ"ד  ב

860

(1949)

בג"ץ 7/49

מגדל גרשט נ' יו"ר ההוצל"פ ת"א ואח',

פ"ד  ב

327

(1949)

בג"ץ 8/49

ד"ר ה.ב. מנקה נ' המושל הצבאי בירושלים,

פ"ד  ב

130

(1949)

המ' 16/49

יצחק טרכטנגוט נ' אברהם סוסנובסקי, ואח',

פ"ד  ב

525

(1949)

המ' 4/49

מרדכי בר נ' יצחק לדרמן, ואח',

פ"ד  ב

205

(1949)

המ' 8/49

איגנץ קליין נ' מכס קליין ,

פ"ד  ב

360

(1949)

ע"א 1/49

חיים (הנס) עמבור נ' אלכסנדר ורשיצקי ואח',

פ"ד  ב

397

(1949)

ע"א 117/47

אשר שרל נ' חברת "מגן" בע"מ,

פ"ד  ב

599

(1949)

ע"א 15/49

משאלה א. נחמו נ' יוסף צויגל,

פ"ד  ב

616

(1949)

ע"א 166/47

שפיר שותפות לתעשיה ולמסחר נ' שלמה רוזנפלד

פ"ד  ב

393

(1949)

ע"א 185/46

עזבון ינטל מרקוביץ ואח' נ' ויקטור בן סינור, ואח',

פ"ד  ב

216

(1949)

ע"א 186/47

אריה אזולאי נ' שמואל מנדל ,

פ"ד  ב

213

(1949)

ע"א 206/47

הנס ליפשיץ נ' צ'רלס ארנולד

פ"ד  ב

421

(1949)

ע"א 209/47

בנק פולסקה קסה אופייקי בע"מ נ' ח.א. ולירו, ואח',

פ"ד  ב

93

(1949)

ע"א 376/46

אהרון רוזנבאום נ' שיינה מרים רוזנבאום,

פ"ד  ב

235

(1949)

ע"א 39/47

גרטה אשר נ' אבל וישראל בירנבאום,

פ"ד  ב

533

(1949)

ע"א 53/48 51/48

אברהם בורנשטיין ואח' נ' הממונה על רכוש האויב,

פ"ד  ב

310

(1949)

ע"א 8/48

ישראל יצחק לדרמן, ואח' נ' מרדכי בר,

פ"ד  ב

294

(1949)

ע"פ 10/49

היועץ המשפטי נ' פבל פתניאב,

פ"ד  ב

424

(1949)

ע"פ 15/49

חביב סוידאן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

361

(1949)

ע"פ 16/49

יחיאל נחום לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

561

(1949)

ע"פ 20-21/49

ע. עבדול האדי ומ. זערור נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ג

13

(1949)

ע"פ 26/49

היועץ המשפטי נ'  חסין אסעד חמדאן,

פ"ד  ב

837

(1949)

ע"פ 3/49

א. אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי; היועץ המשפטי נ' א. אנדלרסקי,

פ"ד  ב

589

(1949)

ע"פ 42/49

א. נג'ר ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

810

(1949)

ע"פ 5/48

יוסף שרייבר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

148

(1949)

ע"פ 51/49

מרדכי אפלבוים נ' היועץ המשפטי לממשלה,

פ"ד  ב

952

(1949)

פסקי דין 1950-1951

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 107/49

בוכמן את שוליין נ' הממונה על מחוז חיפה,

פ"ד  ד

243

(1950)

בג"ץ 108/49

בוכמן את שוליין נ' הממונה על מחוז חיפה,

פ"ד  ג

182

(1950)

בג"ץ 114/49

ראובן (רודולף) רובינזון נ' שר-האפקה-והתקציב ואח',

פ"ד  ג

198

(1950)

בג"ץ 116/49

אסתר סידיס נ' נשיא ההוצל"פ, ירושלים, ושסידס,

פ"ד  ד

266

(1950)

בג"ץ 125/49

ז'ולייט אמאדו נ' מנהל מחנה העולים בפרדס-חנה ויוסף אמאדו,

פ"ד  ד

4

(1950)

בג"ץ 20/50

ש.שורץ נ' נשיאות ביה"ד הצבאי העליון ואח',

פ"ד  ד

185

(1950)

בג"ץ 32/50

קטה ה. אש נ' נשיא משרד ההוצל"פ, חיפה ואח',

פ"ד  ד

501

(1950)

בג"ץ 34/50

הלל אסנין ואח' נ' המועצה המקומית עיר יזרע"אל-ע"פולה ואח',

פ"ד  ד

898

(1950)

בג"ץ 44/50

ד. י. בכר נ' המפקח על המזונות, מפקד הממשל הצבאי ואח',

פ"ד  ד

542

(1950)

בג"ץ 55/50

א. סמק נ' רמטכ"ל צה"ל ואח',

פ"ד  ד

437

(1950)

בג"ץ 57/49

האופוטרופוס לנכסי נפקדים נ' נשיא בית המשפט המחוזי בתור נשיא משרד ההוצל"פ, חיפה ואח',

פ"ד  ד

96

(1950)

בג"ץ 67/49

א. מ. קורמן ואחרים נ' הממונה על רכוש האוייב,

פ"ד  ד

104

(1950)

בג"ץ 71/49

יצחק קווטינסקי נ' הממונה על מחוז ירושלים ואח',

פ"ד  ד

815

(1950)

בג"ץ 75/49

חוסני בהאג נ' מפקד המשטרה המחוזית, חיפה ואח',

פ"ד  ד

58

(1950)

בג"ץ 85/47

מונירה שיבלי נ' ג'מיל שיבלי ואח',

פ"ד  ג

142

(1950)

בג"ץ 9/50

ש. ויין נ' יו"ר ההוצל"פ, תל-אביב, ואח',

פ"ד  ד

606

(1950)

המ' 42/49

ע.א 89/49 מרים פופקו נ' רחל חסדי,

פ"ד  ג

57

(1950)

המ' 45/49

אברהם סלומון נ' פסח קצין,

פ"ד  ד

179

(1950)

המ' 48/49

עזבון י. מילר נ' ר. מילר ואח',

פ"ד  ד

406

(1950)

ספנות 1/49

חברת אניות צור בע"מ נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ד

288

(1950)

ע"א 101/49

אסתר גרוס נ' אברהם חסדאי,

פ"ד  ד

730

(1950)

ע"א 27/49

מרדכי לבנה נ' אברהם אלמליח,

פ"ד  ג

68

(1950)

ע"א 30/43

כנסית יעקוב נגד הועד הלאומי והאפוטרופוס לנכסים נפקדים, ירושלים,

פ"ד  ד

273

(1950)

ע"א 6/49

הרקליה פוליטיס נ' אסתר בוקסדורף ואח',

פ"ד  ד

810

(1950)

ע"א 64/49

אריה ותמר וינברג נ' משה מיצמכר,

פ"ד  ג

214

(1950)

ע"א 73/49

בנימין  ויסברג ואח' נ' חברת מיסדי חדרה בע"מ,

פ"ד  ד

776

(1950)

ע"א 87/49

צבי לוין נגד חיה נכה לוין,

פ"ד  ד

642

(1950)

ע"א 87/50

דוד ליבמן נגד ברטה ליפשיץ,

פ"ד  ו

57

(1950)

ע"א 95/49

מאיר ארנון ואח' נגד שמואל ליפמן,

פ"ד  ד

697

(1950)

ע"פ 53/49

ריכרד וייל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ג

93

(1950)

ע"פ 56/49

היועץ המשפטי נ' דוד זליגמן,

פ"ד  ד

86

(1950)

ע"פ 6/50

ישראל לויט נגד צבי אנגל,

פ"ד  ד

459

(1950)

ע"פ 69/49

אברהם בן עובדיה לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ד

90

(1950)

בג"ץ 1/51

א. גרינברג נ' יו"ר ההוצל"פ בימ"ש השלופ ת"א, ואח',

פ"ד  ה

149

(1951)

בג"ץ 113/50

שרה רימון נ' מרים רימון,

פ"ד  ה

327

(1951)

בג"ץ 118/50

יעקב להם נ' שר האספקה והקיצוב,

פ"ד  ה

372

(1951)

בג"צ 125/51

מחמד עלי חסין, ואח' נ' שר הפנים, ואח',

פ"ד ה

1386

(1951)

בג"ץ 13/50

ש. שטריקובסקי נ' יעקב סגל, רשות מוסמכת ואח',

פ"ד  ה

780

(1951)

בג"ץ 13/51

כנע"אן חסן איסמאעיל, ואח' נ' מנהל בית הסוהר, תל-מונד  ואח',

פ"ד  ה

780

(1951)

בג"צ 144/50

ד"ר ישראל שייב נ' שר הבטחון, ואח',

פ"ד ה

399

(1951)

בג"ץ 145/51

סברי אבו ראס ואח' נ' המושל הצבאי של הגליל, ואח',

פ"ד  ה

1476

(1951)

בג"ץ 151/51

ס. ט. נ' המפקח על היהלומים, ואח',

פ"ד  ה

1441

(1951)

בג"ץ 167/50

ד"ר אלכסנדר סולומון נ' חיה סולומון, ואח',

פ"ד  ה

466

(1951)

בג"ץ 17/51

ה. שטינהרדט ואח' נ' יו"ר וחברי בי"ד הרבנות, חיפה, ואח',

פ"ד  ה

661

(1951)

בג"ץ 177/50

ראובן נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד  ה

737

(1951)

בג"ץ 204/51

המרכז לחינוך, ואח' נ' מ"מ שר החינוך והתרבות ואח',

פ"ד  ה

1246

(1951)

בג"ץ 38/51

פיצל צאלח אל אחמד נ' המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר, ואח',

פ"ד  ה

458

(1951)

בג"ץ 54/51

היועץ המשפטי נ' שופט שלום ת"א, ואח',

פ"ד  ה

1125

(1951)

בג"ץ 70/51

מ. בוקסבוים נ' רשות מוסמכת להסדר תפיסת מקרקעים, י-ם ואח',

פ"ד  ה

1280

(1951)

בג"ץ 73/51

א. וויספיש נ' קצין בית-הכלא של משטרט מחוז ירושלים,

פ"ד  ה

1083

(1951)

בג"ץ 88/51

אג. ספורט "הכח-09" נ' יו"ר הועדה לבנין ערים, חיפה, ואח',

פ"ד  ה

1332

(1951)

המ' 87/51

,"השחר" בע"מ ואח' נ' חברת תורה, דת, חסד  צדקה ואח'

פ"ד  ה

1463

(1951)

ע"א 10/50

עזרא רפאל נ' י. קרלינסקי, ואח',

פ"ד  ה

555

(1951)

ע"א 111/50

"דן" אגודה שיתופית בע"מ, ואח' נ' ס. גולדנברג

פ"ד  ה

1537

(1951)

ע"א 41/51

הממונה על רכוש האויב ואח' נ' מרי לואיז פישר,

פ"ד  ה

789

(1951)

ע"א 47/48

א. אגושביץ ואח' נ' צ. פוטרמן,

פ"ד  ה

4

(1951)

ע"א 89/49

מרים פופקו נגד רחל חמדי,

פ"ד  ה

242

(1951)

ע"פ 109/51

מ. גולדברג נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1626

(1951)

ע"פ 111/50

אברהם בילוסטוצקי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

454

(1951)

ע"פ 18/50

חי אלישר נגד יהושע שור,

פ"ד  ה

1466

(1951)

ע"פ 19/50

יהושע בן יחיא דנוך נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

81

(1951)

ע"פ 20/51

אברהם פודמסקי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1187

(1951)

ע"פ 28/50

משה שועל (ליס) נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

697

(1951)

ע"פ 47/51

נטע גכטמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ה

577

(1951)

ע"פ 61/51

יוסף אבו גוש נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1249

(1951)

ע"פ 70/50

היועץ המשפטי נגד י. לנסקי,

פ"ד  ה

48

(1951)

פסקי דין 1952

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 155/51

מוסטפה כאלדי נ' שר הפנים והמושל הצבאי בגליל,

פ"ד  ו

52

(1952)

בג"ץ 174/52

פהד חסין בשם מחמוד אבו-דהוד נ' מפקח בית-הכלא, עכו ואח',

פ"ד  ו

897

(1952)

בג"ץ 180/52

יורשי אבראהים דור ואח' נ' שר-האוצר,

פ"ד  ו

908

(1952)

בג"ץ 183/52

פרידה ע. אבו-גוש נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

862

(1952)

בג"ץ 199/51

אסעד גרייב נ' המפקח על התעבורה בדרכים,

פ"ד  ו

397

(1952)

בג"ץ 199/52

א. קמחי נ' רמטכ"ל, צה"ל ואח',

פ"ד  ו

627

(1952)

בג"ץ 201/51

סולימן נג'ם נ' שר הפנים ואח',

פ"ד  ו

337

(1952)

בג"ץ 210/52

מרכז רהיטי "לכל" ואח' נ' שר המסחר והתעשייה,

פ"ד  ו

795

(1952)

בג"ץ 25/52

אחמד עבד אל ג'ליל נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

110

(1952)

בג"ץ 275/52

מ. רפפורט נ' שר הפנים, ראש עריית נתניה וסגנו,

פ"ד  ו

912

(1952)

בג"ץ 282/51

הסתדרות העובדים הלאומית בא"י ואח' נ' שרת-העבודה ואח',

פ"ד  ו

237

(1952)

בג"ץ 307/51

י. לאלו נ' י. זוסמן, שופט בית המשפט המחוזי, ת"א,

פ"ד  ו

1062

(1952)

בג"ץ 312/52

נג'יב דבאח ואח' נ' המפקח על המזונות,

פ"ד  ו

916

(1952)

בג"צ 331/52

ע. נחום לוי נ' י. בן-חנוך שו"ש-חוקר ואח',

פ"ד ו

1175

(1952)

בג"ץ 40/52

ר. סין נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל, ת"א, ואח',

פ"ד  ו

312

(1952)

בג"צ 87/52

ד. עציון נ' יו"ר הוצל"פ, ת"א, ו-צ. חייקין בעם,

פד' ו'

484

(1952)

בג"צ 95/51

ס. נכד ואח' נ' מנהל אגף המזון ואח',

פד' ו'

132

(1952)

בג"ץ 97/52

מחמוד נברוי נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

424

(1952)

המ' 100/52

חברה ירושלמית לתעשיה בע"מ נ' יוסף ואדוארד אגיון,

פ"ד  ו

887

(1952)

המ' 120/51

שותפות "שמן יהודה" בפירוק נ' לאה ליג'י,

פ"ד  ו

865

(1952)

המ' 123/52+בע"א 132/52

א. ח. פרידלבסקי נ' ש. מנגר,

פ"ד  ו

903

(1952)

המ' 161/52

מ. ב. הרסי נ' ל. ד. הרשקו,

פ"ד ו

1173

(1952)

המ' 3/52

שושנה קובץ נ' אברהם קובץ,

פ"ד ו

112

(1952)

המ' 89/51

מיטובה בע"מ נ' ז'ק קזם,

פ"ד  ו

4

(1952)

ע"א 132/52

א. ח. פרידלבסקי נ' ש. מנגר,

פ"ד  ו

905

(1952)

ע"א 136/51

אריה ומרטה זאובר נ' זאב זילברברג,

פ"ד  ו

464

(1952)

ע"א 162/52

ר. ריימונד וא. סילנסקי נ' ח. אבוהב וי. כהן,

פ"ד  ו

940

(1952)

ע"א 228/51+881/51+המ 128/51

פ. פריש נ' י. מנדלבליט,

פ"ד  ו

181

(1952)

ע"א 36/52

מ. בוסירון נ' א. הדיה,

פ"ד ו

1170

(1952)

ע"א 79/50

א. שחור ושות' נגד "ויטה", שותפות רשומה,

פ"ד  ו

430

(1952)

ע"פ 107/51

ב. סמדרסמן נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

273

(1952)

ע"פ 115/51

עלי ג'רושי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

49

(1952)

ע"פ 146/51

עיסה נואסר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

308

(1952)

ע"פ 150/51

י. זלצר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

399

(1952)

ע"פ 153/51

ב-צ. שווילי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

470

(1952)

ע"פ 158/51

ש. גרטנר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

452

(1952)

ע"פ 6/52

פ. ס. אל-חלאק ואח' נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

753

(1952)

ע"פ 66/52

חיים בר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

732

(1952)

ע"פ 71/51

מ.ש. בראשי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

287

(1952)

ע"פ 94/52

יחיה זכריה אשוואל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ו

1116

(1952)

פסקי דין 1953-1954

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 116/53

א. חרותי נ' שר המשטרה ואח',

פ"ד  ז

615

(1953)

בג"צ 188/53

מחמוד רשיד אבו גוש ואח' נ' המפקד הצבאי בפרוזדור ירושלים ואח',

פ"ד ז

941

(1953)

בג"ץ 223/53

"רולין שטרן" נ' שר האוצר ואח',

פ"ד  ז

1031

(1953)

בג"ץ 239/52

ו. ומ. אונגר נ' שו"ש ד. וולדמן כשופט-חוקר, ת"א ואח',

פ"ד  ז

1073

(1953)

בג"ץ 243/52

אהרן בילאר נ' שר-האוצר ואח',

פ"ד  ז

424

(1953)

בג"ץ 252/52

י. טורנר ואח נ' רשות מוסמכת לתפיסת מקרקעים ואח',

פ"ד  ז

230

(1953)

בג"ץ 5/53

י. זרובבל נ' ועדת הערעורים לפי חו משפחות חיילים שנספו במערכה ואח',

פ"ד  ז

182

(1953)

בג"צ 6/53

חיים בלכר נק שו"ש ת"א ואח',

פ"ד ז'

1106

(1953)

בג"ץ 70/53

חברת מ"ש בע"מ נ' י. ברגמן, רשות מוסמכת להסדר תפיסת מקרק', חיפה,

פ"ד  ז

590

(1953)

בג"ץ 8/52

מוסטפה סעד בדר נ' שר הפנים ואח',

פ"ד  ז

366

(1953)

ע"א 197/52

ד"ר ר. וייל נ' חברת החשמל, ירושלים בע"מ,

פ"ד  ז

4

(1953)

ע"א 64/50

י. משצ'נסקי נ' ה. מיכאליץ,

פ"ד  ז

324

(1953)

ע"א 72/53

לובה קנצ'וק נ' שמעון מלישקביץ,

פ"ד  ז

992

(1953)

ע"פ 131/53

משה מקוקי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

907

(1953)

ע"פ 134/52

ר. הרסון נגד היועץ המשפטי וערעור נגדי,

פ"ד  ז

39

(1953)

ע"פ 142/53

א. גוטליב ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז'

977

(1953)

ע"פ 154/52

דב שמעיה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

778

(1953)

ע"פ 154/53

אברהם לוסטיג ואח' נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

961

(1953)

ע"פ 160/53

יהונתן יששכר לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

926

(1953)

ע"פ 163/53

היועץ המשפטי נגד פייגה אטצקי,

פ"ד  ז

951

(1953)

ע"פ 168/52

עבדאללה מייני נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

544

(1953)

ע"פ 170/53

י. בלינדר ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז'

1068

(1953)

ע"פ 210/53

אליעזר סלומון נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

916

(1953)

ע"פ 22/52

יעקב הוניגמן נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

296

(1953)

ע"פ 35/52

שלום רוטנשטרייך נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

58

(1953)

ע"פ 46/53

משה שורקה ודוד מאחני נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

545

(1953)

ע"פ 59/53

י. א. בצלאל נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

600

(1953)

ע"פ 7/53

דלאל ראסי נ' היועץ המשפטי וערעור נגדי,

פ"ד ז

790

(1953)

ע"פ 82/53

אחמד מחמד מוסטפה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

717

(1953)

ע"פ 97/53

ויקטור אשכנזי ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

904

(1953)

ב"ש 9/54

חיים כגן נ' פקיד השומה, מחוז יפו והדרום,

פ"ד ח'

109

(1954)

בג"צ 155/53

סאלם אחמד כיואן נ' שר הבטחון ואח',

פ"ד ח'

301

(1954)

בג"צ 173/53

יעקוב דמירוג'יאן נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל ואח',

פ"ד ח

209

(1954)

בג"צ 339/52

אדמונד קמכג'י נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה, ואח',

פ"ד ח

249

(1954)

בג"צ 38/54

א. לבנוני (וייס) נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה וצ. לבנוני,

פ"ד ח'

324

(1954)

בג"צ 4/54

"אטר" בע"מ נ' הרשות המוסמכת להסדר תפיסת מקרקעים, חיפה,

פ"ד ח'

85

(1954)

בג"צ 42/54

הרב משה פולאק נ' הרב יצחק א. הרצוג ו-2 אח',

פ"ד ח'

897

(1954)

המ' 54/54

חיים בדיחי נ' יחיה בדיחי,

פ"ד ח'

329

(1954)

המ' 97/52

ברטה ליפשיץ נגד דוד ליבמן,

פ"ד ח'

343

(1954)

ע"א 115/54

יוסף בן יהודה ואח' נ' אברהם אליהו,

פ"ד ח'

1219

(1954)

ע"א 160/50

עליזה לוי ואח' נ' רחל מצא,

פ"ד ח'

538

(1954)

ע"א 168/53

אסתר חיימוביץ נ' חיים חיימוביץ,

פ"ד ח

215

(1954)

ע"א 219/52

גולדה עפרון נ' לובה גליקין,

פ"ד ח'

1188

(1954)

ע"א 238/53

אהרן כהן ובלה בוסליק נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח

4

(1954)

ע"א 58/51

"נחלים" מושב עובדים בע"מ נ' אליעזר רבינוביץ,

פ"ד ח'

550

(1954)

ע"א 66/51

זאב ושרה הופמן נ' יחזקאל רויטר,

פ"ד ח'

740

(1954)

ע"א 67/51

ח. א. ואח' נגד בנק פולסקה קסה אופייקי, בע"מ,

פ"ד ח'

846

(1954)

ע"א 76/51

ראובן בר-און נ' ו-רלה טופול,

פ"ד ח'

1066

(1954)

ע"פ 113/54

אהרן כהן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

1235

(1954)

ע"פ 151/52

פ. י. שפירא נ' הרב ש. קיפניס,

פ"ד ח'

1034

(1954)

ע"פ 177/53

חיים גרוסברגר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

182

(1954)

ע"פ 19/54

היועץ המשפטי נ' יוסף הורוביץ ואח',

פ"ד ח'

842

(1954)

ע"פ 208/53

דוד גנור נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

833

(1954)

ע"פ 229/53

אליהו והבה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

276

(1954)

ע"פ 4/54

אבנר אלישיב ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

349

(1954)

ע"פ 53/54

אש"ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

786

(1954)

ע"פ 61/54

היועץ המשפטי נ' פייגה אטצקי,

פ"ד ח'

730

(1954)

ע"פ 61/54

היועץ המשפטי נ' פייגה אטצקי,

פ"ד ח

729

(1954)

ע"פ 70/54

הרברט מרכוס נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

1546

(1954)

ע"פ 91/53

בנימין תיק נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

587

(1954)

עמ"מ 1/54

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית ואח',

פ"ד ח'

1209

(1954)

פסקי דין 1956-1957

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 157/56

צאלח אבראהים ג'אנם נ' המושל הצבאי שפרעם,

פ"ד י

1744

(1956)

בג"צ 193/56

שמעון יחזקאל נ' מנהל בית-הסוהר המרכזי, רמלה,

פ"ד י

1686

(1956)

המ' 151/55

מורגן אינשא-טוב נ' חנה (אני) גורטמן ואח',

פ"ד י

1675

(1956)

ע"א 130/55

מורגן אינשא-טוב נ' חנה (אני) גורטמן,

פ"ד י

1665

(1956)

ע"א 161/55

ויסברג ליאון נ' היועץ המשפטי וערעור נגדי

פ"ד י

1938

(1956)

ע"א 267/54

ד"ר אהרן פרס נ' חברת הנפט העיראקית בע"מ,

פ"ד י

1413

(1956)

ע"א 276/54;277/54;278/54

י. איניס, מ. יעקבי, וי. הרכבי נ' מ. ריינגבירץ,

פ"ד י

1341

(1956)

ע"א 279/54

שמואל וקסברגר נ' אביבה טרייביש ואח',

פ"ד י

1263

(1956)

ע"א 8/55

שמעון לזרע נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד י

1032

(1956)

ע"פ 151/56

אלברט פוליטי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד י

1897

(1956)

ע"פ 174/54

אנוש שטמפפר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד י

5

(1956)

עמ"מ 9/55

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד י

1720

(1956)

בג"צ 10/57

אלחנן קליר נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יא

106

(1957)

בג"צ 125/56

היינריך שטינברג ואח' נ' האפוטרופוס לנכסי גרמנים,

פ"ד יא

426

(1957)

בג"צ 125/57

אניות מיכל ומשא בע"מ נ' שר האוצר, "צים" בע"מ, ואח',

פ"ד יא

1490

(1957)

בג"צ 13/57

יעקב צמוקין נ' בית-הדין המשמעתי לעובדי המדינה, ואח',

פ"ד יא

856

(1957)

בג"צ 169/57

אהרן חמדי נ' ביה"ד הרבני האזורי בירושלים, ו-רחל חמדי,

פ"ד יא

1364

(1957)

בג"צ 17/57

אליהו כהן נ' יו"ר ההוצל"פ, תל אביב-יפו, ואח',

פ"ד יא

1084

(1957)

בג"צ 170/56

דן רחמני נ' יפה רחמני, בית הדין הרבני האזורי, ת"א, ואח',

פ"ד יא

248

(1957)

בג"צ 19/57

יוסף שוורץ נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל, וסגנו,

פ"ד יא

423

(1957)

בג"צ 196/56

אנשל וייסמן נ' המועצה המקומית טבעון,

פ"ד יא

537

(1957)

בג"צ 206/57

הילדגרד רובינזון נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

1366

(1957)

בג"צ 215/56

צאלח עבד אל-רחמן נ' עיריית ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יא

494

(1957)

בג"צ 43/57

אהרן שלוש נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה, ואח',

פ"ד יא

484

(1957)

בג"צ 49/57

חוה כהן נ' משה כהן, ואח',

פ"ד יא

1195

(1957)

בג"צ 71/56

מאיר חיים נ' שר-הבטחון, ואח'

פ"ד יא

350

(1957)

בג"צ 75/57

מ. קלמס נ' הוועדה המקומית לבניה ותכנון ערים ת"א-יפו,

פ"ד יא

1601

(1957)

בג"צ 92/57

יוסף עבד אל-פתאח, ואח' נ' שר-הבטחון, ואח',

פ"ד יא

1525

(1957)

המ' 131/57

שולמית בופמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

984

(1957)

המ' 134/57

הסוכנות היהודית לא"י ואח', נ' אריה הרשקוביץ, ואח',

פ"ד יא

1458

(1957)

המ' 19/57

דוד שרעבי, ואח' נ' יום-טוב משיח, ואח',

פ"ד יא

1277

(1957)

ע"א 108/57

דורותיאה מנדלוביץ נ' קצין התגמולים,

פ"ד יא

987

(1957)

ע"א 118/56

אברהם קטעבי, ואח' נ' יוסף לוינסון,

פ"ד יא

1307

(1957)

ע"א 123/56

היועץ המשפטי נ' מוטור יוניון, חברה לביטוח בע"מ,

פ"ד יא

79

(1957)

ע"א 134/56; המ' 239/57

הסוכנות היהודית לא"י נ' ז. שכטר,

פ"ד יא

1329

(1957)

ע"א 138/56

יעקב דוידון נ' חברת בוני חיפה בע"מ,

פ"ד יא

1474

(1957)

ע"א 140/57

מנוה רפאלי נ' שמחה רפאלי,

פ"ד יא

1587

(1957)

ע"א 143/55

דוד הייזנר נ' שלמה קלינסקי,

פ"ד יא

17

(1957)

ע"א 143/56

קופת הקואופרטיבים בע"מ נ' המועצה המקומית אזור

פ"ד יא

729

(1957)

ע"א 150/56

בית אולפנא רבתא עיטור רבנים, ירושלים נ' יעקב אשלג, ואח',

פ"ד יא

804

(1957)

ע"א 151/57

משה שהם נ' רחל שאולזון (גורפינקל),

פ"ד יא

1170

(1957)

ע"א 153/55

אהרן אסולין נ' היועץ המשפטי, ואח',

פ"ד יא

151

(1957)

ע"א 218/56

מירוסלב שפניץ נ' סטפן באואר,

פ"ד יא

1180

(1957)

ע"א 221/56

אברהם קרבס נ' אלכסנדר תירוש,

פ"ד יא

1310

(1957)

ע"א 223/55

שרה ברגרזון ואח' נ' אברהם אולשטיין,

פ"ד יא

257

(1957)

ע"א 237/57

"אגד" (אש"ד) בע"מ נ' רחל שיפר,

פ"ד יא

1594

(1957)

ע"א 276/55

יחזקאל דוכלייטר נ' מאפית "איחוד" ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

487

(1957)

ע"א 282/56

היועץ המשפטי נ' חנה סטרוגץ',

פ"ד יא

973

(1957)

ע"א 319/54;159/55;114/56;המ' 106/56

ד. ג. נ' ה. ג. ו-ערעורים נגדיים,

פ"ד יא

263

(1957)

ע"א 346/56;347/56; 348/56

דב וגנר ואח' נ' ראובן ברנר,

פ"ד יא

934

(1957)

ע"א 4/57

משה נדיר נ' עמנואל כהנוביץ, ואח',

פ"ד יא

1464

(1957)

ע"א 41/57;42/57

יחזקאל עידה נ' פואד ו-נאג'י ששון, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1100

(1957)

ע"א 57/56

בנימין מורדקוביץ נ' מנחם מנחם,

פ"ד יא

602

(1957)

ע"א 60/57; 72/57

לוי דויטש נ' יצחק פרנקו, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1529

(1957)

ע"א 82/56

שמחה ו-מצליח נחמיאס נ' מרדכי גולדרג

פ"ד יא

824

(1957)

ע"פ 122/57

סלים שלמה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1206

(1957)

ע"פ 127/57

היועץ המשפטי נ' מ. שיקה ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1368

(1957)

ע"פ 137/57; 144/57

שמעון הרשקוביץ, ואח' נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1471

(1957)

ע"פ 199/56

היועץ המשפטי נ' א. אדלשטיין, ואח',

פ"ד יא

474

(1957)

ע"פ 202/56

נחמן פרקש, ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

677

(1957)

ע"פ 206/56

היועץ נ' ליובה גולדברג

פ"ד יא

332

(1957)

ע"פ 216/56

ג'ניה יתום נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

592

(1957)

ע"פ 37/57

היועץ המשפטי נ' ראובן גנג

פ"ד יא

742

(1957)

ע"פ 78/57

חיים חגג נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

908

(1957)

ע"פ 89/57

אדי בן ברוך יוסף נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1071

(1957)

ע"פ 95/57

עדנה מארש נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1314

(1957)

עמ"מ 1/57

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

1357

(1957)

עמ"מ 2/57

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

533

(1957)

עמ"מ 7/56

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יא

108

(1957)

פסקי דין 1958

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 127/58

שרגא צביטמן נ' עירית תל-אביב-יפו, ואח',

פ"ד יב

1523

(1958)

בג"צ 140/57

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' הוועדה המחוזית לבניה, י-ם,

פ"ד יב

13

(1958)

בג"צ 19/58

יצחק רוזנטל נ' שר-המשטרה, ואח',

פ"ד יב

253

(1958)

בג"צ 195-199/57

יהודה ליב קום, ואח' נ' יו"ר מועצת רואי-חשבון וחבריה,

פ"ד יב

796

(1958)

בג"צ 234/57

אמריך קליין נ' שר החקלאות, ואח',

פ"ד יב

773

(1958)

בג"צ 30/58

תיאודור הופמן נ' שר-התחבורה, ואח',

פ"ד יב

807

(1958)

בג"צ 31/58

אחמד עבד-אללה אל-קרא נ' נשיא ההוצל"פף חיפה, ואח',

פ"ד יב

684

(1958)

בג"צ 96/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

1328

(1958)

ד"ג 3/58

שר-האוצר ו-שר-המשחר-והתעשיה נ' אניות מיכל ומשא בע"מ, אח',

פ"ד יב

1849

(1958)

המ' 312/58

כור חברת חרושת ומלאכה בע"מ נ' שמואל הרצברג,

פ"ד יב

1709

(1958)

ע"א 11/57

המוסד לביטוח לאומי נ' א. את י. מלכוב בע"מ,

פ"ד יב

225

(1958)

ע"א 121/58

נתן ו-הרטה צוקר, ואח' נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1249

(1958)

ע"א 129/56; 132/56

ישעיהו זייברט נ' חיים בישקו, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

40

(1958)

ע"א 137/57

גרוס את נאס בע"מ נ' קופת מלוה וחסכון ב-פ"ת בע"מ,

פ"ד יב

702

(1958)

ע"א 158/57

צמר פלדה בע"מ נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1778

(1958)

ע"א 18/57

יוסף ו-שמעון מרק נ' הסוכנות היהודית לא"י, ואח',

פ"ד יב

337

(1958)

ע"א 206/58

חכם אליהו גאזי נ' קצין התגמולים,

פ"ד יב

1401

(1958)

ע"א 211/57

ברכה שולמירסקי ואח' נ'  בנימין תיק, ואח',

פ"ד יב

1387

(1958)

ע"א 218/57

מקבל הנכסים הרשמי והמפרק של פלס בע"מ נ' רודולף מאיר,

פ"ד יב

1696

(1958)

ע"א 228/58

נתנאל רוטשטיין נ' משה מלמד, ואח',

פ"ד יב

1439

(1958)

ע"א 24/57

עבד אל-חפיז חאג' עלי מלאח, ואח', נ' עזאת מחמד ג'נדקלו,

פ"ד יב

757

(1958)

ע"א 261/57

א. בן שלום (פרידמן), ואח' נ' צ. דשתי,

פ"ד יב

1409

(1958)

ע"א 269/56

ש. ב. ו-נ. לנדאו, ואח' נ' ד"ר גרנגרוס את ריגר בע"מ,

פ"ד יב

261

(1958)

ע"א 277/55

א. רבינוביץ, ואח' וההסתדרות נ' "סלע" בע"מ, ואח' ו-ערעורים נגדיים,

פ"ד יב

1262

(1958)

ע"א 278/56

סופרגז, חברה להפצת גז בע"מ נ' רפאל מזרחי,

פ"ד יב

394

(1958)

ע"א 285/57

מרצפיה בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו,

פ"ד יב

1590

(1958)

ע"א 33/57

אבא ברעם נ' חיים ו-מלכה פרידמן,

פ"ד יב

626

(1958)

ע"א 382/58

פ.ש. נ' מלכה זיסו-בנטל,

פ"ד יב

1732

(1958)

ע"א 47/57

יוסף גנוט, ואח' נ' אליהו נידרהופר,

פ"ד יב

1235

(1958)

ע"א 74/57

הרי רטנר נ' פלאלום בע"מ (בפירוק),

פ"ד יב

1465

(1958)

ע"א 83/57

מכס לב נ' גרשון ליכטנשטיין,

פ"ד יב

785

(1958)

ע"א 88/57

חנה רוזנברג נ' צפורה קרמרז', ואח',

פ"ד יב

1097

(1958)

ע"א52/57; 56/57

היועץ המשפטי נ' עירית חיפה ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

1745

(1958)

ע"פ 173/57

אהרן ורנר ואח' נ' היועץ המשפטי ן-ערעור נגדי,

פ"ד יב

340

(1958)

ע"פ 181/57

מחמוד כאלד נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

143

(1958)

ע"פ 196/58

ששון עבדוש נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1871

(1958)

ע"פ 2/58

עובדיה ברטי נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

735

(1958)

ע"פ 219/57

היועץ המשפטי נ' שלום רון,

פ"ד יב

679

(1958)

ע"פ 232/58

יוסף לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1742

(1958)

ע"פ 236/57

רפאל כיאט נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

841

(1958)

ע"פ 35/57

אפרים שפירא, ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

245

(1958)

ע"פ 54/57

מנחם דרבסקי ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

655

(1958)

ע"פ 8/58

יעקב שטיינמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1772

(1958)

עמ"מ 1/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

764

(1958)

עמ"מ 8/57

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יב

900

(1958)

פסקי דין 1959

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 119/58

מצטפה עלי אל-נאטור נ' המפקד הצבאי לאיזור הצפון,

פ"ד יג

53

(1959)

בג"צ 147/58

משה בן-עמי, עו"ד נ' יו"ר ההוצל"פ ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

249

(1959)

בג"צ 48/59

בר-כוכבא דנוך נ' נציב בתי-הסוהר, ואח',

פ"ד יג

902

(1959)

בג"צ 57/59

חץ פסטר נ' יו"ר ההוצל"פ, ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

582

(1959)

בג"צ 70/59

דוד מדאול נ' יו,ר משרד ההוצל"פ, ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

1226

(1959)

בג"צ 94/59

יוסף מנקס נ' נציב בתי הסוהר, ואח',

פ"ד יג

1363

(1959)

המ' 49/59

מרדכי אגרסט נ' ג'לאל אירני, ואח',

פ"ד יג

232

(1959)

ע"א 186/58

יונה גבריאלוב ואח' נ' דב יוחנן גבריאלוב,

פ"ד יג

1264

(1959)

ע"א 201/57

איזידור ו-פרנצ'סקה הרשקוביץ נ' פרקליט מחוז חיפה,

פ"ד יג

492

(1959)

ע"א 216/58

האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' מרי חביב חנא, ואח',

פ"ד יג

740

(1959)

ע"א 23/58

לאה ו-משה לנדוי כמנהלי עזבון ד"ר משה דוכן נ' ד"ר ולטר קוך, ואח',

פ"ד יג

486

(1959)

ע"א 231/58

פקיד השומה, רחובות נ'כמוס בוחניק,

פ"ד יג

1948

(1959)

ע"א 239/58

עזרא בטיש נ' אליעזר גולדברג, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1290

(1959)

ע"א 241/57

יוהנה פלטיאל נ' ישראל פלטיאל,

פ"ד יג

599

(1959)

ע"א 255/57

שרה בוקי ו-מורדכי הופמן נ' רגינה דיאמנד ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1009

(1959)

ע"א 274/58

שלום ברונובסקי נ' עירית ת"א-יפו,

פ"ד יג

1235

(1959)

ע"א 29/59

עין חרוד הקיבוץ המאוחד בע"מ נ' ש. לוגסי, ואח',

פ"ד יג

1883

(1959)

ע"א 397/58

החברה לאחריות "לונדון אשורנס" נ' חברת תנורא בע"מ, ואח',

פ"ד יג

1368

(1959)

ע"א 419/58

קצין התגמולים נ' אברהם אהרן,

פ"ד יג

312

(1959)

ע"א 72/59

אברהם מימרן נ' קצין התגמולים,

פ"ד יג

707

(1959)

ע"א 76/58

עזבון ליאו-לייב פרייאר, ואח' נ' ה. באומן,

פ"ד יג

316

(1959)

ע"א 90/58

מ. ו-ש. נבון נ' מ. ו-צ שרייר,

פ"ד יג

329

(1959)

ע"פ 13/59

מחמד וחיד בנאת נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

550

(1959)

ע"פ 156/58

היועץ המשפטי נ' אברהם חכם,

פ"ד יג

651

(1959)

ע"פ 165/58

אליהו נחמיאס נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

609

(1959)

ע"פ 178/58

היועץ המשפטי נ' מרדכי וולר,

פ"ד יג

218

(1959)

ע"פ 18/59

אהרן ברדר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1365

(1959)

ע"פ 191/58

מחמוד מעתוק סואעד נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1325

(1959)

ע"פ 207/58

אברהם סיני נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

367

(1959)

ע"פ 28/59

פלוני נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1205

(1959)

ע"פ 29/59

יוסף שבו נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

709

(1959)

ע"פ 295/58

היועץ המשפטי נ' יעקב סחה,

פ"ד יג

281

(1959)

ע"פ 299/58;309/58

שושנה ברזאני ו-צאלח מזרחי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1409

(1959)

ע"פ 31/59

היועץ המשפטי נ' משה (מוריס) לוי,

פ"ד יג

684

(1959)

ע"פ 33/59

היועץ המשפטי נ' פלוני,

פ"ד יג

1297

(1959)

ע"פ 62/59

יצחק ג'מאל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

692

(1959)

ע"פ 7/59

יהושע פרושנסקי ואח' נ' בנימין תיק,

פ"ד יג

832

(1959)

ע"פ 70/59

אהרן שולוב נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1401

(1959)

עמ"מ 1/59

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יג

1237

(1959)