תואר מוסמך מואץ בלימודי אירופה

תואר מוסמך מואץ בלימודי אירופה ובלימודי גרמניה בת ימינו לתלמידי משפטים