תואר מוסמך מואץ בלימודי גרמניה בת ימינו

תואר מוסמך מואץ בלימודי אירופה ובלימודי גרמניה בת ימינו לתלמידי משפטים