הרצאת סאקר השנתית בנושא: "Democracy when the people can’t be bothered"