סימפוזיון - המעבר של מזרח גרמניה מאז האיחוד מחדש של 1990