הפקולטה למשפטים מברכת את בוגריה, חברי הממשלה ה-36 של מדינת ישראל