אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של פרופסור יהושע ויסמן

יולי 21, 2019
Weisman

אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של פרופסור יהושע ויסמן, יהי זכרו ברוך.

לעיתים נדירות ניתן לזהות תחום משפטי-אקדמי שלם במדינה כלשהי עם אדם אחד. זהות כזו קיימת בתחום דיני הקניין (לרבות הקניין הרוחני) בישראל, אשר מזוהים במשך שנים רבות עם דמותו ופועלו של פרופסור יהושע ויסמן. מחקריו המעמיקים, החדשניים והמקוריים עסקו בקשת רחבה של  נושאים ובהם דיני מקרקעין, בטוחות, נאמנות, וזכויות יוצרים. גולת הכותרת של יצירתו היא סדרת ספרים מקיפה על דיני קניין. כתיבתו של פרופסור ויסמן מאופיינת בניתוח אנליטי מבריק, המתבסס על שיקולי מדיניות רלבנטיים ועל משפט השוואתי מעמיק ומקיף. בד בבד, פרופסור ויסמן הוא אחד החוקרים הראשונים אשר עמדו על חשיבותו של המחקר האמפירי במשפט, ובכך הקדים את זמנו בשנים רבות. סגנון כתיבתו מתאפיין באלגנטיות, בדיוק רב, בתמציתיות ובבהירות. על תרומתו המחקרית הייחודית זכה פרופסור ויסמן להכרת תודה מהקהילה האקדמית כאשר זכה בפרס ישראל לחקר המשפט לשנת תשס"א.

לצד היותו חוקר דגול, פרופסור ויסמן היה גם מורה מצטיין ואזרח למופת בפקולטה, באוניברסיטה, ומחוצה לה. במשך עשרות שנים הוא לימד באוניברסיטה העברית (ובמוסדות אחרים) את דיני הקניין. שיעוריו, שהועברו בשיטה הסוקראטית, היו חוויה אינטלקטואלית בלתי נשכחת, שהטביעה את חותמה על תלמידיו. פרופסור ויסמן זכה להעמיד דורות של משפטנים, ותלמידיו השתלבו באקדמיה המשפטית בישראל. פרופסור ויסמן אף שימש כדיקן הפקולטה למשפטים וכיהן בוועדות חקיקה רבות. 

משפחת הפקולטה שולחת את תנחומיה למשפחתו של יהושע, רעייתו גלוריה, ילדיו יואב, עמוס ודפנה, ונכדיו, ומשתתפת באבלם הכבד.