ברכות חמות לפרופ' יובל שני על זכייתו בפרס Serge Lazareff מטעם נאט"ו על שירות משפטי מתמשך

17 נובמבר, 2022
Yuval Shany

הפרס ניתן מאז 2017 לאנשי צבא ואזרחים שתרמו תרומה רבה לפיתוח המשפט המדריך ומכווין את פעולות נאט"ו. 

נימוקי הפרס להלן:

Prof. Yuval Shany has been awarded with the Serge Lazareff Prize - Legal Services for his long-standing career as an international recognized scholar. Professor Shany's works in international humanitarian law are frequently used and consulted by NATO commanders and legal advisors to solve complex legal issues in the Alliance's operations and exercises. Without his research undertaken all his career, NATO legal advisors would not have counted on precious legal analysis valuable for NATO military activities around the world.

יישר כוח ליובל, שזו המדליה הראשונה שלו (אך לא הפרס הראשון, או האחרון), על פועלו, המביא כבוד בינלאומי רב לפקולטה ולאוניברסיטה, וכן, יש לקוות להחלטות שקולות וטובות יותר במסגרות כמו נאט"ו.