ברכות חמות לשופט בית המשפט העליון (בדימוס) חנן מלצר על הצטרפותו לסגל הפקולטה

4 ינואר, 2022
חנן מלצר

ברכות חמות לשופט בית המשפט העליון (בדימוס) חנן מלצר, על מינויו כפרופסור חבר נלווה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית!