ברכות לד"ר נועה זקין וד"ר עדו רוזנצוייג על זכייתם בפרס מלקולם וג׳ודית שואו

18 יולי, 2022
פרס שאו

 

הפקולטה למשפטים מברכת את ד"ר נועה זקין וד"ר עדו רוזנצוייג על זכייתם בפרס מלקולם וג׳ודית שואו לעבודת דוקטור מצטיינת בתחום המשפט הבינלאומי ו/או זכויות האדם לשנת תשפ"ב (2022).

עבודת הדוקטור של ד"ר זקין, בנושא "יצירת 'משפט מקובל' של זכויות אדם בעבודה – שיקולים מוסדיים ומהותיים", נכתבה בהנחייתו של פרופ' גיא דוידוב. העבודה דנה בתפקיד בתי-הדין לעבודה בישראל בעיצוב דיני העבודה תוך שימור הלגיטימציה שלהם, וביישומים של זכויות אזרחיות ומדיניות בתחום דיני העבודה, בדגש על חופש הביטוי, הזכות לשוויון וכבוד האדם. לבסוף, מוצע מודל לעריכת איזון שיפוטי בין זכויות בשוק העבודה הפרטי.

עבודת הדוקטור של ד"ר רוזנצוייג, בנושא "האנשת לוחמים - הזכות לחיים של חיילים במשפט הבין-לאומי" נכתבה בהנחיית פרופ' יובל שני ופרופ' נועם לובל. העבודה חוקרת את הזכות לחיים של לוחמים (חיילים) המתפתחת במשפט הבין-לאומי, עם דגש על המסגרות המשפטיות של דיני השימוש בכח ודיני הלחימה (המשפט הבין-לאומי ההומניטרי). העבודה קוראת תיגר על התפיסה הרווחת לפיה לוחמים מוותרים על זכותם לחיים בהצטרפם לכוחות לחימה בעת סכסוך. במחקרו מראה עדו שללוחמים יש זכות לחיים אשר יש לאזן אותה אל מול מהות הלוחמים כ"נכס צבאי".