ברכות לקרן וינשל-מרגל על זכייתה בפרס גורני לשנת 2016 על ספרה "אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי" בהוצאת המכון