תכנית איכותית, מובילה ונוחה לתואר מוסמך במשפטים LL.M.

2 אוגוסט, 2021
תואר שני במשפטים