הוארך המועד להגשת מועמדות למלגות מוסמך, דוקטורט ופוסט-דוקטורטלשנת הלימודים תש"פ - ניתן להגיש עד ה-15.1.19