הודעה למעוניינים להשתתף בתוכנית חילופי סטודנטים של הפקולטה

ינואר 7, 2018

שלום לכל המעוניינים להשתתף בתכנית החילופין הפקולטטית בתשע"ט

בהמשך למפגש ההיכרות, ועל מנת להשלים את הליך הגשת מועמדותכם אתם מתבקשים:

1.      למלא את הטופס המופיע באתר התוכנית וזאת לאחר שלמדתם היטב את הפרטים הרלבנטיים אודות המוסדות בהם אתם מעוניינים. 

2.      אנא וודאו כי מילאתם את הטופס באופן מלא וכי צרפתם לטופס את כל המידע והמסמכים הנדרשים. 

3.      עליכם להגיע לפגישה איתי באחד מהמועמדים המפורטים למטה עם הטופס. 

4.      במסגרת הפגישה הקצרה איתי תחתמו על הטופס.

5.      הפגישה איתי איננה מהווה ראיון מסנן אלא מפגש לשם סיוע בשיבוץ מטיבי. 

6.      לא ניתן להשתתף בתכנית מבלי להגיש את המסמכים בדרך המפורטת לעיל. 

7.      הליך הפניה יסתיים ביום ה' ה-18 בינואר, 2018 בשעה 1500. לאחר מכן לא תתקבלנה פניות ובקשות נוספות. 

בכל שאלה נא פנו אל שני ברטל ב- shaniebe@savion.huji.ac.il 
 
מועדים חלופיים לפגישה:

14 לינואר, ,2018  1300-1500 -

17  לינואר, 2018  0900-1500 

18 לינואר, 2018 0900-1500 

אין צורך לתאם מראש. פשוט להגיע. 

לא אוכל להיפגש לאחר ה-18 לינואר בשעה 1500. פניות מאוחרות יותר לא תתקבלנה. לפיכך אנא עשו כל מאמץ להגיע באחד המועדים המוקדמים

 
בברכה, גיא הרפז