הפקולטה למשפטים גאה בחוקריה!

יולי 17, 2017
hokrim

 

ברכות חמות לפרופ' תומר ברודי, ד"ר קרן וינשל-מרגל, פרופ' ברק מדינה, פרופ' גיא פסח וד"ר מיכל שור-עופרי על זכייתם במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע – מחזור תשע"ח.

https://www.isf.org.il/Files/Announcement/Grantees2017.pdf