אירועים עתידיים

הפקולטה למשפטים מרכינה את ראשה עם לכתה של פרופ' רות גביזון

אוגוסט 16, 2020
Photos by D Guthrie

 

גביזון היתה משפטנית והוגת דעות מהחשובות שקמו לעולם המשפט ולחברה הישראלית בדורות האחרונים. מחקריה פורצי הדרך בתחום תורת המשפט וזכויות האדם היקנו לה, כבר בתחילת דרכה, מקום של כבוד בשורה הראשונה של חוקרי המשפט בעולם, לצדם של הארט, דבורקין, יוסף רז ואחרים. עבודתה של גביזון עסקה רבות ביחסים שבין המשפט, כמערכת נורמות המופעלת על ידי מוסדות מוסמכים, לבין מערכות חברתיות אחרות שבתוכן ולצדן המשפט פועל. חלק מרכזי אחר מהגותה עסק בבחינה זהירה, מעמיקה ומדוקדקת של היחסים בין רעיון הלאומיות, ובמיוחד רעיון הלאומיות הציוני, לבין ערכי היסוד של התנועה הליברלית וההומניסטית. בשנים האחרונות היא הקדישה חלק ניכר מעבודתה המחקרית ומפעילותה הציבורית לדיון במתחים הקשים המאפיינים את החברה הישראלית ובניסיון למצוא את שביל הזהב הרעיוני שיאפשר לפלגים השונים קיום משותף. במסגרת זו היא היתה שותפה לכתיבת אמנת גביזון-מדן שהציעה עקרונות ליישוב המתחים בין דת ומדינה בישראל.

גביזון זכתה במהלך הקריירה שלה לשורה ארוכה של פרסים ואותות כבוד, לרבות פרס ישראל לחקר המשפטים, פרס א.מ.ת למדע המשפט ופרס חשין למצוינות במחקר. היא כיהנה בשורה של תפקידים, לרבות נשיאת האגודה לזכויות האזרח, וכחברה בוועדות חקירה ציבוריות, בהן ועדת שמגר לבדיקת התפקיד והליכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה וועדת וינוגרד לחקר מלחמת לבנון השנייה. היתה לה השפעה עצומה על דורות של משפטנים, בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ומחוצה לה.

לכתה של רות גביזון מותיר חלל עצום בעולם המשפטי והאקדמי ובחברה הישראלית בכלל.

יהא זכרה ברוך.