השולחן העגול השנתי במשפט העברי: חובת המזונות במשמורת משותפת