אירועים עתידיים

יום פתוח בפקולטה למשפטים ומידע למתעניינים ברישום