אירועים עתידיים

יצא לאור ספרו של פרופ' ברק מדינה, דיני זכויות האדם בישראל