"זכויות אסירים בישראל" - קול קורא למאמרים ולמענקי סיוע למחקר

מאי 28, 2018

מכון סאקר למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתיו״חוקים", כתב-עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, 

מזמינים חוקרים/ות להשתתף בפרויקט בנושא "זכויות אסירים בישראל".

קול קורא לפרויקט בנושא זכויות אסירים בישראל