מלגה ללימודים מתקדמים בחו"ל לבוגרי הפקולטה למשפטים