מלגה ללימודים מתקדמים בחו"ל לבוגרי הפקולטה למשפטים

1 מאי, 2022
globe

הפקולטה למשפטים מציעה לבוגרים/ות מצטיינים/ות של הפקולטה מספר מצומצם של מלגות שנועדו לסייע במימון הלימודים לתואר מוסמך ודוקטור במשפטים ולהשתלמות פוסט-דוקטורט בחו"ל.

המלגות המוצעות הן בסך של כ- 2,000 עד 10,000 דולר. הן מיועדות לבוגרי/ות הפקולטה שיש להם/ן עניין ופוטנציאל ממשי לכהן כחברי/ות הסגל האקדמי בפקולטה.

בוגרי/ות הפקולטה שנרשמו ללימודים מתקדמים במשפטים בחו"ל מוזמנים/ות להגיש בקשה למלגה.

המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 12.6.2022.  יידונו בקשות של בוגרי/ות הפקולטה העתידים ללמוד בחו"ל בשנת הלימודים 2022/23.

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים והמסמכים הבאים (המסמכים יכולים להיות בעברית, אלא אם כן צוין אחרת):

  1. קורות חיים באנגלית וגיליון ציונים.
  2. הצעת מחקר באנגלית (1-2 עמודים). 
  3. מכתב ובו פירוט של התחומים שבהם מתעניין/נת המועמד/ת, מוסדות הלימודים שאליהם התקבל/ה המועמד/ת (או שאליהם נרשם/מה אך טרם התקבלה תשובה), קרנות שאליהן פנה/תה ומלגות שכבר התקבלו, הדירוג של המועמד/ת בשנתון, וכל מידע רלבנטי נוסף.
  4. שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מהם מחבר/ת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. במקרה של פוסט-דוקטורט, אחד המכתבים צריך להיות ממנחה הדוקטורט

יש לשלוח את הבקשה אל תומר חזן, עוזרת הדיקנית, בדוא"ל tomerco@savion.huji.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל.

הערות:

  1. מתן המלגות מותנה במצב משבר הקורונה ובכך שניתן יהיה לממש את הלימודים בחו"ל.
  2. תנאי להענקת המלגה לזוכים הפונים למסלול קריירה אקדמית הוא התחייבות להשבת כספי המלגה אם יסרבו להצעה להצטרף כחבר/ת סגל אקדמי באוניברסיטה העברית.

הודעות על החלטות הפקולטה בדבר חלוקת המלגות יישלחו במהלך חודש יולי 2022.

 

Photo by Lucas George Wendt on Unsplash