משפט מבוים ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל

דצמבר 18, 2018

 

ביום 15.1.2019 בשעה 08:30 יערך משפט מבוים במסגרת הקורס אתיקה מקצועית לעורכי דין. המשפט המבוים נערך לזכרו של עו"ד יונה בלטמן, אשר כיהן כפרקליט המדינה וכמבקר האוניברסיטה העברית.

המשפט המבוים יבחן את גבולות האתיקה המקצועית בכל הקשור לתחום התובענות הייצוגיות ותועלנה בו סוגיות כגון: שידול לקוחות, ייזום תובענה, נשיאה בהוצאות ההליך ע"י עוה"ד המייצג, חלוקת שכ"ט עם אחר ועוד.

מסגרת ההליך הפעם תהיה בהליך להכרה בתובענה כתובענה ייצוגית, כאשר התלמידים הטוענים יטענו לצורך בהתערבות בית המשפט בפעולותיו של עוה"ד המייצג את מבקש הבקשה.

ציבור המרצים והסטודנטים מוזמן להשתתף באירוע!

משפט מבוים על שם עורך הדין  יונה בלטמן זכרו לברכה