נייר עמדה: מדיניות ההבחנה בין מתחסנים ולא מתחסנים מאת פרופ' דוד אנוך, ד״ר נטע ברק-קורן, פרופ׳ מיכל שור-עופרי, פרופ׳ דוד הד וד״ר עופר מלכאי