קול קורא להגשת מועמדות למלגות גורניצקי על שם עו"ד הגר אלון (ז"ל)

פברואר 7, 2019
עו"ד הגר אלון-וינדמן ז"ל

תלמידי ותלמידות שנה ב בלימודי משפטים בשנת הלימודים תשע"ט, אשר נמצאים ברשימת הדיקן בגין הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה לקבלת פרס הצטיינות: "מלגות גורניצקי על שם עו"ד הגר אלון (ז"ל)". הקריטריונים לקבלת הפרס הם הצטיינות בלימודים, ובנוסף על כך הוועדה תחליט לפי שיקול דעתה על התחשבות בגורמים נוספים כגון תרומה חברתית או צורך כלכלי. במכתב הבקשה לפרס מגיש/ת הבקשה יכולים לציין כל עניין שעשוי לדעתם להצדיק את מתן הפרס להם/ן. המלגה תינתן לשלושה תלמידים/ות והיא תהיה בערך בגובה של 5600 ש"ח לכל אחד/ת.

בנוסף על המלגה תיבחן על-ידי משרד גורניצקי, האפשרות להציע לזוכים עבודה במשרד לתקופה של כחודש במהלך חופשת הקיץ שבין השנה השניה והשלישית בתמורה לשכר עבודה כמקובל במשרד לעבודת סטודנטים. הכוונה היא לחשוף את הסטודנטים לעבודה פרקטית במשרד מסחרי ולהקנות ערך מוסף. 

הסכמה לעבוד עבודה זו אינה תנאי לקבלת המלגה, אבל מי שרוצה בכך יכול/ה להוסיף למכתב הבקשה למלגה התייחסות לכך שהוא/היא יהיו מעוניינים בעבודה כזו, אם היא תוצע לו. 

תלמידים/ות המופיעים/ות ברשימת הדיקן כנ"ל מוזמנים להגיש את הבקשות לקבלת המלגה הנדונה.

הבקשה תכלול:

א) קורות חיים.

ב) מכתב בקשה מפורט לקבלת המלגה.

ג) גליונות ציונים של שנה א.

יש להגיש את הבקשה כולל המסמכים כאן עד יום ראשון 24 בפברואר בשעה 8:00 בבוקר.

כדי לקרוא דף זכרון על עו"ד הגר אלון ז"ל יש ללחוץ כאן