קול קורא לכנס בנושא: מחקר אמפירי של משפט ציבורי וזכויות אדם