אירועים עתידיים

קול קורא למלגות מוסמך, דוקטורט ופוסט-דוקטורט בפקולטה למשפטים לשנת תשפ"א 2020-2021