פרס על-שם חיה ואברהם גרטש לסטודנט/ית שיפרסמו מאמר בכתב העת משפטים או בכתב העת חוקים

13 מרץ, 2022
פרס גרטש

אנו שמחים להכריז על הענקת פרס על-שם חיה ואברהם גרטש לעידוד כתיבת מאמרים בעברית על-ידי תלמידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בסך 9,500 ₪. הפרס יוענק למאמר מצטיין בעברית שיתפרסם בכתב העת משפטים או בכתב העת חוקים.

הפרס יוענק לסטודנט או סטודנטית, תלמידי שנה א' ומעלה בשנת הלימודים תשפ"ב, לרבות תלמידים לתארים מתקדמים, אשר כתבו/יכתבו מאמר שהתקבל/יתקבל לפרסום באחד מכתבי העת הבאים של הפקולטה – משפטים, משפטים על אתר, או חוקים, וההחלטה על קבלתם לפרסום התקבלה/תתקבל החל מיום 1 במרץ 2022 ועד ליום 1 בינואר 2023.

ועדת הפרס תשקול גם מאמרים שנכתבו על ידי סטודנט/ית בשיתוף עם מרצה בפקולטה ואשר התקבלו לפרסום בכתבי העת שלעיל, אולם יינתן לעובדה זו משקל במסגרת שיקולי ועדת הפרס.

בין הקריטריונים לבחירת המאמר הזוכה נמנים מצוינות אקדמית, חדשנות, וסגנון כתיבה בהיר ומהודק.

לאור משך הליכי השיפוט בכתבי העת מומלץ להגיש את המאמר לשיפוט לפחות כמה חודשים לפני המועד הקובע.

הנחיות להגשת מאמר לשיפוט בקובץ המצורף.