קול קורא לפרס גרטש לשנת תש״ף בעבור פרסום בכתב העת משפטים