קול קורא מטעם המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית

ספטמבר 26, 2019

המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

קול קורא

למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרה תקנית בהוראה ובמחקר

בתחומים פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה פוליטית, ותחומים קרובים

 

המועמד/ת הנבחר/ת ימונה/תמונה ביחידות האקדמיות הרלוונטיות באוניברסיטה העברית (כגון: המחלקה לפילוסופיה, הפקולטה למשפטים, המחלקה למדע המדינה. ייתכן גם מינוי משותף בין מחלקות), והמינוי יהא כפוף לאישורן.
הנבחר/ת למשרה ילמד/תלמד קורסי חובה ורשות בתחום התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), ינחה/תנחה תלמידים לתארים מתקדמים, יידרש/תידרש לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה אקדמית גבוהה, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה, באוניברסיטה ובעולם.
למשרה ימונו בעלי/ת תואר דוקטור; תישקל גם מועמדות של מי שטרם השלים/ה את הדוקטורט. במקרה כזה תידרש השלמתו עד יולי 2020. 
הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת. במקרה של דרגה בכירה ובמידת הצורך המרכז ישקול מינוי תקני במשרה חלקית. 
על המועמדים/ותלהגיש את המסמכים הבאים:
  1. מכתב פניה
  2. אישור קבלת תואר דוקטור (אם יש)
  3. קורות חיים 
  4. רשימת פרסומים 
  5. תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (3-4 עמודים)
  6. סקרי הוראה (אם קיימים, 3 שנים אחרונות בלבד)
  7. שני פרסומים מדעיים נבחרים (או, אם אין, שני מאמרים או פרקים שטרם פורסמו)
  8. שני מכתבי המלצה (ישלחו ישירות ע"י הממליץ)
 
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31.10.19 
 
המועמדות/ים מתבקשות/ים להגיש את מועמדותם בצירוף המסמכים הרלוונטיים באמצעות קישור זה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל למנהלי המרכז: פרופ' דני אטאס או פרופ' דוד אנוך
 
(לתשומת ליבכם, תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)
אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמד/ת למשרה