תוכנית חילופין – פגישות השבוע

ינואר 7, 2020

סטודנטים (שנה ב' ו-ג') המעוניינים להשתתף בהליך החילופין של הפקולטה למשפטים מתבקשים:

  1. ללמוד את החלופות השונות לנסיעה.  (למידע נוסף)
  2. למלא את הטופס ולקרוא אותו בעיון.
  3. להגיע לפרופ' גיא הרפז לפגישה קצרה באחד מהמועדים המופיעים בטופס: 8 לינואר 2020 (10:00-18:00) ו-9 לינואר (10:00-13:00).
  4. הפגישה תערך במשרד דיקן הסטודנטים - בניין 63 - דיקנט הסטודנטים - ליד קפיטריית פרנק סינטרה 
  5. אין צורך לתאם מועד- יש רק להגיע 
  6. עדיפות ברורה להגעה ב-8 לינואר ולנסות ולהימנע מהגעה ביום האחרון. 
  7. לא ניתן להשתתף בתכנית ללא פגישה ולא תתקיימנה פגישות נוספות.