תכנית מנהלים לתואר מוסמך - החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ט הרישום עד לתאריך 2.10.2018